Biřmování 2019

MODLITBA BIŘMOVANCE

Dobrý Bože,
povolal jsi mne k životu,
do času a prostoru tohoto světa.
Při křtu jsi mne učinil svým dítětem.
Chválím tě za tvou moudrost a velikost.
 
Pane Ježíši,
ty mne učíš znát Otce.
Ty jsi mne nazval svým přítelem
a své přátelství dokázal
svou smrtí na kříži.
Děkuji ti za tvou blízkost,
že ti mohu naslouchat skrze Písmo svaté
a mluvit s tebou v modlitbě.

Duchu svatý,
Ty mne zahrnuješ svou láskou.
Prosím tě dej,
ať tě svým rozumem poznávám.
Otvírej mé srdce,
abych tě stále více miloval.
Abych každý okamžik,
který je tvým darem,
prožíval s tebou.
 
Sláva Otci i Synu i Duchu svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky
a navěky věků. Amen.

 

 

 TERMÍNY SETKÁNÍ

Kdy

Skupina

Kde

Hod

Téma

23. 11. 2018

všichni

fara

18:00

Úvod

6. 12. 2018

čtvrtek

fara

19:00

Víra

8. 12. 2018

sobota

18:00

10. 1. 2019

čtvrtek

fara

19:00

Bůh

12. 1. 2019

sobota

18:00

24. 1. 2019

čtvrtek

fara

19:00

26. 1. 2019

sobota

18:00

7. 2. 2019

čtvrtek

fara

19:00

Obraz Boha

9. 2. 2019

sobota

18:00

21. 2. 2019

čtvrtek

fara

19:00

Ježíš Kristus

23. 2. 2019

sobota

18:00

14. 3. 2019

čtvrtek

fara

19:00

Duch Svatý

16. 3. 2019

sobota

18:00

21. 3. 2019

čtvrtek

fara

19:00

Svátosti

23. 3. 2019

sobota

18:00

11. 4. 2019

čtvrtek

fara

19:00

Zpověď

13. 4. 2019

sobota

18:00

25. 4. 2019

čtvrtek

fara

19:00

Biřmování

27. 4. 2019

sobota

18:00

16. 5. 2019

čtvrtek

fara

19:00

Církev

18. 5. 2019

sobota

18:00

30. 5. 2019

čtvrtek

fara

19:00

Modlitba

1. 6. 2019

sobota

18:00

14. 6. 2019

všichni

kostel

19:00

Nácvik

15. 6. 2019

všichni

kostel

10:00

Přijetí svátosti