Křížové cesty

"Lásku bez kříže nenajdeš, kříž bez lásky neuneseš!" sv. Jan Pavel II.

Ve farnosti se modlíme pobožnost křížové cesty v pátek v 16:00 hod. v kapli v Antošovicích a po večerní mši svaté v kostele v Šilheřovicích. V neděli je společná farní křížová cesta ve farním kostele v Šilheřovicích pod vedením společenství z farnosti.

datum

čas

kdo a za koho se modlíme

1. března

15:00

za ministranty

8. března

15:00

za mladé

15. března

15:00

za nemocné a staré ve farnosti

22. března

15:00

děti jdoucí k 1. svatému přijímání a jejich rodiče

29. března

15:00

za rodiny

5. dubna

15:00

venkovní křížová cesta k haťskému kříži za farnost

10. dubna

8:30

za biskupy a kněze a nová duchovní povolání