Růženec za zastavení pandemie Covid-19

POZVÁNKA MONS. MARTINA DAVIDA

    

 MODLITBA PAPEŽE FRANTIŠKA K PANNĚ MARII

Maria,
Ty záříš vždycky na naší cestě
jako znamení spásy a naděje.
Svěřujeme se tobě,
Uzdravení nemocných,
jež jsi u kříže
byla připojena k bolesti Ježíšově
a zachovala svou víru pevnou.
Ty, Záchrano římského lidu,
víš čeho nám zapotřebí
a jsme si jisti, že se postaráš
aby se, jako v Káni Galilejské,
mohla navrátit radost a veselí
po této chvíli zkoušky.
Pomoz nám, Matko Božské lásky,
abychom se připodobnili vůli Otce
a učinili to, co nám řekne Ježíš,
který vzal na sebe naše utrpení
a obtížil se našimi bolestmi
aby nás – skrze kříž – přivedl
k radosti vzkříšení.

Amen.

 

MODLITBA PŘEDSEDŮ BISKUPSKÝCH KONFERENCÍ EVROPSKÝCH ZEMÍ

Bože, náš Otče, Stvořiteli světa,

všemohoucí a milosrdný,

z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna

jako lékaře našich duší a těl.

Shlédni na své děti, které se

v této obtížné, zmatené a zděšené době

v mnoha částech Evropy a světa

na Tebe obrací a hledají sílu, spásu a úlevu.

Osvoboď nás od nemoci a strachu,

uzdrav naše nemocné, utěš jejich rodiny,

dej moudrost našim vládcům,

sílu a odměnu našim lékařům,

sestrám a dobrovolníkům,

věčný život mrtvým.

Neopusť nás v době zkoušky,

ale osvoboď nás ode všeho zla.

O toto prosíme Tebe,

který se Synem a Duchem Svatým

žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

 

Maria, Matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!

 

(kardinál Jean-Claude Hollerich a kardinál Angelo Bagnasco)