NOUZOVÝ STAV

NOUZOVÝ STAV V ČR A BOHOSLUŽBY

VE FARNOSTI ŠILHEŘOVICE

 

Milí farníci, s ohledem na vyhlášení Stavu nouze v České republice předsedou vlády 12. března 2020, Vládní usnesení ze dne 30. dubna 2020, Prohlášení předsedy ČBK Dominika kard. Duky ze dne 30. duba 2020  a Rozhodnutí ostravsko-opavského biskupa Mons. Františka V. Lobkowicze ze dne 13. března 2020 v souvislosti s pandemií COVID-19 byla v naší farnosti přijata následující opatření:

  • NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBY ve farnosti jsou POVOLENY V POČTU 300 ÚČASTNÍKŮ (vyjma služebníků zajišťující bohoslužbu) SE ZACHOVÁNÍM PLATNÝCH PŘEDPISŮ  všem ostatním věřícím je rozhodnutím ostravsko-opavského biskupa Mons. Františka Václava Lobkowicze udělen dispens od účasti na nedělní bohoslužbě; nedělní mše svaté je možné sledovat přes sdělovací prostředky (Čeká televize, TV Noe, Lux, Rádio Proglas, Radiožurnál, internet)
  • MŠE SVATÉ VE VŠEDNÍ DNY ve farnosti jsou POVOLENY V POČTU 300 ÚČASTNÍKŮ (vyjma služebníků zajišťující bohoslužbu) SE ZACHOVÁNÍM PLATNÝCH PŘEDPISŮ
  • Plánované farní aktivity jsou ZRUŠENY až do odvolání
  • Výuka náboženství probíhá DLE NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROZVRHU - informace pro rodiče ohledně přípravy na 1. sv. přijímání zde
  • Pro pohřební bohoslužby platí výjimka se zachováním platných předpisů
  • Farní kostel v Šilheřovicích bude otevřen k soukromé modlitbě během týdne po mříže od 8:30 do 18:00 hod.
  • Ke svátosti smíření (zpovědi) je možno přistoupit v PONDĚLÍ, STŘEDU A PÁTEK OD 17:00 DO 17:50, případně po mši svaté či osobní domluvě
  • V případě zaopatření (svátost nemocných) nebo návštěvě nemocných se obraťte na kněze
  • Prosím o zapojení se do každodenní společné modlitby ve 20 hod. (Korunka k Božímu milosrdenství nebo Slavný růženec) za zastavení pandemie, za všechny nemocné a ošetřující, za ty, kdo v současné tíživé situaci rozhodují o osudech lidí, za překonání strachu, za pomoc pro všechny zasažené, za zemřelé, za odpuštění hříchů i usmíření Boha

 

Všechny farníky prosím o přijetí nutných opatření, zároveň také prosím o předávání těchto informací všem osobám ve farnosti a také o sledování dalších změn na internetových stránkách farnosti. Vybízím k společným modlitbám, neboť modlitba je nejsilnější zbraní, kterou máme.

 P. Mgr. Jakub Dominik Štefík

administrátor farnosti Šilheřovice