NOUZOVÝ STAV

NOUZOVÝ STAV V ČR A BOHOSLUŽBY

VE FARNOSTI ŠILHEŘOVICE

 

Milí farníci, s ohledem na vyhlášení Stavu nouze v České republice předsedou vlády 12. března 2020, na Prohlášení českých a moravských biskupů k mimořádnému opatření vlády ze dne 12. března 2020 a Rozhodnutí ostravsko-opavského biskupa Mons. Františka V. Lobkowicze ze dne 13. března 2020 v souvislosti s pandemií COVID-19 byla v naší farnosti přijata následující opatření:

  • NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBY ve farnosti jsou ZRUŠENY až do odvolání – všem věřícím je rozhodnutím ostravsko-opavského biskupa Mons. Františka Václava Lobkowicze udělen dispens od účasti na nedělní bohoslužbě; nedělní mše svaté je možné sledovat přes sdělovací prostředky (Čeká televize, TV Noe, Lux, Rádio Proglas, Radiožurnál, internet)
  • MŠE SVATÉ VE VŠEDNÍ DNY ve farnosti jsou ZRUŠENY až do odvolání – dle rozhodnutí ostravsko-opavského biskupa budou úmysly slouženy bez účasti lidu
  • Pobožnosti Křížových cest jsou ZRUŠENY
  • Plánované farní aktivity jsou ZRUŠENY až do odvolání
  • Výuka náboženství je ZRUŠENA až do odvolání - informace pro rodiče nejen ohledně přípravy na 1. sv. přijímání zde
  • Pro pohřební bohoslužby je zajištěna účast POUZE pro nejbližší členy rodiny
  • Farní kostel v Šilheřovicích bude otevřen k soukromé modlitbě v neděli od 8:30 do 11:30 hod. se zachováním předpisu o účasti max. počtu 30 lidí v daný moment; zároveň bude příležitost přijmout svátost smíření; během týdne jen po mříže od 8:30 do 18:00 hod.; nadále bude možnost se zapojit do postního snažení s připravenými kartičkami
  • V případě zaopatření nebo přijetí svátosti smíření (zpověď) obraťte se na kněze
  • Prosím o zapojení se do každodenní společné modlitby ve 20 hod. (Korunka k Božímu milosrdenství nebo Slavný růženec) za zastavení pandemie, za všechny nemocné a ošetřující, za ty, kdo v současné tíživé situaci rozhodují o osudech lidí, za překonání strachu, za pomoc pro všechny zasažené, za zemřelé, za odpuštění hříchů i usmíření Boha

 

Všechny farníky prosím o přijetí nutných opatření, zároveň také prosím o předávání těchto informací všem osobám ve farnosti a také o sledování dalších změn na internetových stránkách farnosti. Vybízím k společným modlitbám, neboť modlitba je nejsilnější zbraní, kterou máme.

 P. Mgr. Jakub Dominik Štefík

administrátor farnosti Šilheřovice