Římskokatolická farnost Šilheřovice

Úvodní slovo

„Není důležité, aby nás bylo hodně, ale abychom byli znamením.“ (sv. Jan Pavel II.)

Není nás sice mnoho, ale vytváříme společenství, které spojuje víra v Krista, o kterou se chceme dělit s ostatními. Každý by měl podle svých schopností být znamením Boha. Máme být solí země a světlem tohoto světa (Mt 5,13-14) a chceme dávat tomuto světu šťávu a chuť a také jej nechávat prozařovat světlem Boží lásky a milosrdenství.

Věříme, že i tyto webové stránky budou pomocí všem, kteří hledají nejen nějaké informace, ale i cestu skrze farní společenství k Bohu. Protože smět mluvit o Bohu do mikrofonů, na přednáškách, v tisku nebo v televizi je úžasná možnost jak sdělit, že Bůh je láska. (Guy Gilbert)

Nejčastější otázky

Předtím, než nás budete chtít kontaktovat e-mailem nebo telefonicky, prosím, podívejte se níže, jestli zde nenajdete odpověď na vaši otázku


Křest dětí

Domluva rodičů dítěte s knězem ve farní kanceláři nebo v telefonicky či e-mailem domluveném termínu.

Více informací zde...

Církevní svatba

Vhodné domluvit osobní setkání s knězem ohledně všech náležitostí k uzavření církevního sňatku.

Více informací zde...

Církevní pohřeb

V součinnosti s pohřební službou co nejdříve telefonicky kontaktujte kněze ohledně domluvy termínu a průběhu pohřbu.

Více informací zde...

Křestní list

Křestní list se vystavuje osobně žadateli na počkání ve farní kanceláři v úředních hodinách.

Úmysly (intence) na mše svaté

Dát sloužit mši svatou na Váš úmysl je možné nechat zapsat po každé mši svaté v sakristii nebo ve farní kanceláři. Je dobré úmysl formulovat co nejjasněji a stručně.

Návštěva kostela

Kostel je otevřen za příznivého počasí po celý den (8-18 hod.) v hlavním vchodě po ochrannou mříž. Po domluvě rádi kostel zpřístupníme i s výkladem.

Úřední hodiny

Nejsou stanoveny. Všechny záležitosti s knězem vyřídíte po mši sv. v sakristii, telefonicky nebo po předchozí telefonické domluvě na faře.

Kontakt

Mgr. Peter Augustín Kerak
farář
Na Zkratce 33
747 15
Šilheřovice
Tel: +420 703 305 805
Email: rkf.silherovice@doo.cz
Bankovní spojení: 1843418389/0800
IČ: 47810360