Podmínky pro účastníky bohoslužeb

Pravidla pro uvolňování omezení týkající se bohoslužeb

   Stálá rada České biskupské konference a biskup – delegát ČBK pro duchovní péči ve zdravotnictví schválili 14. dubna 2020 následující pravidla pro postupné uvolňování omezení, které se týká veřejných bohoslužeb.

 • V kostele musí lidé dodržovat minimální rozestupy dva metry mezi účastníky bohoslužeb (s výjimkou členů v rámci jedné rodiny nebo jinak propojených osob)
 • Účastníci si před vstupem do kostela povinně vydesinfikují ruce
 • Všichni účastníci bohoslužeb mají roušku vyjma okamžiku přijetí Eucharistie
 • Vynechává se pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou
 • Kněz si desinfikuje ruce minimálně před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie a po něm
 • Délku bohoslužby je třeba při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužovat
 • Kostel je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou desinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.) Údržbě a čistotě prostoru je věnována mimořádná péče
 • Je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele mimo hlavní bohoslužebný prostor
 • Obdobná pravidla platí pro křty a svatby (vyjma rozestupu 2 m)
 • Kostely mimo bohoslužeb zůstávají otevřené jako obvykle pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči
 • Za dodržování těchto pravidel je zodpovědný duchovní, který předsedá bohoslužbě