Postní doba

   Začala nám postní doba - čas přípravy na slavení Velikonoc. Ale také čas, kdy jsme vybízeni k hlubšímu ponoření do ticha, odřeknutí si požitků a otevření se pro pomoc druhým lidem. Tradiční postní trojnožka - modlitba, půst a almužna - nás má přivést k sebeovládání, také však k pozornosti pro druhé a prohloubení našeho vztahu s Bohem.

Negevská poušť v Izraeli

   Papežský kazatel kardinál Cantalamessa vybízí k návratu k vlastnímu srdci. Jít na poušť (jako Ježíš), najít si čas ke ztišení, najít si místo pro sebe sama a objevit největší pravdy o sobě před Boží tváří.

   Abychom lépe prožívali tuto svatopostní dobu, jsou pro nás připravovány různé způsoby - pro jednotlivce, pro děti, pro rodiny, pro společenství... Letošní postní doba je výzvou, abychom si takovou přípravu na velikonoční svátky prožili v tichosti svého domova. K inspiraci je možné využít následující aktivity.

   Nabídka:

 • Rok rodiny s Amoris laetitia - připravila farnost Odry, ke stažení zde.
 • Rok sv. Josefa - připravilo brněnské katechetické centrum, ke stažení zde.
 • Postní deník - připravilo Diecézní centrum mládeže, ke stažení zde.
 • Zejména pro menší děti - připravila Tereza Kohoutková, ke stažení zde.
Via Dolorosa Jerusalém

   Postní doba je spojena také s modlitbou křížové cesty, kdy se chceme zařadit do zástupů těch, co kráčí v Kristových šlépějích. Můžeme se modlit ve společenství v kostele, nebo v rodině či sami, ať už před obrazy znázorňující jednotlivá zastavení, anebo v přírodě. Můžeme využít různé texty, které nás vedou k meditaci nad jednotlivými událostmi na cestě Ježíšova utrpení. V loňském roce byla vytvořena v naší farnosti křížová cesta týkající se aktuální pandemické situace. Také je možno použít křížovou cestu inspirovanou životem bl. Richarda Henkese.

   Ve farnosti se modlíme pobožnost křížové cesty v pátek v 16:00 hod. v kapli v Antošovicích a po večerní mši svaté v kostele v Šilheřovicích. V neděli v 15:00 hod. je společná farní křížová cesta ve farním kostele v Šilheřovicích. Můžeme se duchovně spojit a prožít tuto modlitbu za různé stavy v naší farnosti:

 • 21. února - za nemocné a staré lidi
 • 28. února - za mladé lidi
 • 7. března - za rodiny
 • 14. března - za ministranty
 • 21. března - za děti jdoucí k 1. svatému přijímání a jejich rodiče
 • 28. března - za farnost (venkovní křížová cesta k haťskému kříži)
 • 2. dubna - za biskupy a kněze a nová duchovní povolání
  foto z www.doo.cz

   Almužna - tedy umění darovat je v postní době zvlášť velkou výzvou. Dnes je člověk mnohdy skoupý na darování, neumíme a nechceme darovat. Darovat někomu čas, darovat chvíle naslouchání, darovat druhému pomoc, darovat potřebné informace, darovat nevyužité věci, darovat peníze... Poskytnout almužnu tímto způsobem sice znamená něčeho se vzdát vůči sobě, ale přináší obohacení pro naše vztahy. Známou a oblíbenou aktivitou v rodinách je postní almužnaPostnička, kterou je možno si v kostele vzít, si můžeme doma složit a dát na viditelné místo, abychom do ní ukládali ušetřené penízky za požitky, které si v postní době odřekneme. "Postní almužna pomáhá tomu, kdo se do ní zapojí, pomáhá vládnout jeho duchu nad tělem. Pro ty, kterým pomáhá, je projevem lásky." (arcibiskup Jan Graubner) O Velikonocích pak postničky vysbíráme a finančním darem podpoříme charitní dílo.