Postní doba

KŘÍŽOVÉ CESTY

    Ve farnosti se modlíme pobožnost křížové cesty v pátek v 16:00 hod. v kapli v Antošovicích a po večerní mši svaté v kostele v Šilheřovicích. V neděli je společná farní křížová cesta ve farním kostele v Šilheřovicích pod vedením společenství z farnosti.

 

datum

čas

kdo a za koho se modlíme

10. března

15:00

ministranti

17. března

15:00

děti jdoucí k 1. svatému přijímání a jejich rodiče

24. března

15:00

za nemocné a staré ve farnosti

31. března

15:00

schola

7. dubna

15:00

biřmovanci

14. dubna

15:00

venkovní křížová cesta k haťskému kříži za farnost

19. dubna

8:30

za biskupy a kněze

 

POSELSTVÍ PAPEŽE FRANTIŠKA K POSTNÍ DOBĚ 2019

Poselství Svatého otce k postní době je možné nalézt zde.