Rok sv. Josefa

Apoštolský list Svaté otce Františka PATRIS CORDE k vyhlášení mimořádného Roku sv. Josefa je možné najít zde.

Apoštolská penitenciárie zveřejnila okolnosti k získání daru odpustků za obvyklých podmínek (svátost smíření, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce) v Roce sv. Josefa:

  1. Meditace nad modlitbou Otče náš nejméně 30 minut nebo duchovní obnova ke sv. Josefovi
  2. Vykonání skutku tělesného či duchovního milosrdenství
  3. Modlitba růžence v rodinách nebo mezi snoubenci
  4. Svěření každodenní práce pod ochranu sv. Josefa
  5. Modlitba litanií, akatistu či jiné schválené modlitby ke cti sv. Josefa

Zvláštní dny k získání plnomocných odpustků: 19. 3., 1. 5., Svátek sv. Rodiny, 19. den každého měsíce a každá středa.

   Ve farnosti jsme pro postní dobu také připravili křížovou cestu se zamyšlením nad životem sv. Josefa. Texty k zamyšlení je možné stáhnout zde.

K osobní modlitbě je možné využít také brožuru připravenou farností Kežmarok.