Statistika 2020

PASTORAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

 

Celkem

Šilheřovice

Antošovice

2019

Křtiny

9

8

1

17

Prvokomunikanti

12

12

0

11

Svatby

1

1

0

5

Pomazání nemocných

99

68

31

93

Pohřby

19

17

2

14

Biřmovanci

0

0

0

27

Náboženství

46

46

0

43

EKONOMICKÝ NÁSTIN 

 

Příjem

Výdej

Dary

216 600,-

 

Nájem kněze

12 000,-

 

Pachtovné

225,-

 

Ostatní příjmy

48 253,16

 

Sbírky

395 548,-

 

Odeslané sbírky

 

65 305,-

Bohoslužebné

 

15 446,-

Opravy

 

161 097,-

Biskupství

 

2 127,-

Desátek

 

14 500,-

Daně

 

6 530,-

Pojistka

 

5 726,-

Režijní náklady

 

136 347,-

Tiskoviny

 

30 180,-

Ostatní výdaje

 

33 507,-

672 626,16

470 765,-

Stav účtu k 1.1.2020                 212.338,62 Kč

Stav účtu k 31.12.2020             404.500,69 Kč

VÝHLED:

  • Žádost o dotaci na opravu fasády kaple
  • Opětovné zavěšení zvonu z Německa
  • IV. etapa odvodnění kostela a hřbitova – ve spolupráci s OÚ
  • Nová zpovědnice

Velké díky patří všem dárcům za jejich finanční příspěvky.

Za všechny dobrodince farnosti je každý měsíc sloužena mše svatá.

Nadále je možné přispívat na farnost prostřednictvím farního účtu 1843418389/0800.

Budete-li potřebovat potvrzení o daru, velice rádi toto potvrzení vystavíme.