Statistika 2021

PASTORAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

 

Celkem

Šilheřovice

Antošovice

2020

Křtiny

19

18

1

9

Prvokomunikanti

14

13

1

12

Svatby

2

2

0

1

Pomazání nemocných

60

46

14

99

Pohřby

25

22

3

19

Biřmovanci

3

3

0

0

Náboženství

41

40

1

46

EKONOMICKÝ NÁSTIN 

 

Příjem

Výdej

Dary

254 500,-

 

Dary na zvony

1 400 810,-

 

Nájem kněze

12 000,-

 

Pachtovné

29 531,-

 

Ostatní příjmy

24 107,51

 

Sbírky

595 930,-

 

Dotace

682 321,-

 

Odeslané sbírky

 

70 371,-

Bohoslužebné

 

30 381,-

Zvony

 

1 181 519,-

Opravy

 

487 262,-

Dary

 

94 000,-

Biskupství

 

2 283,-

Desátek

 

0,-

Daně

 

6 530,-

Pojistka

 

5 730,-

Režijní náklady

 

132 295,07

Tiskoviny

 

8 094,-

Ostatní výdaje

 

99 148,43

2 999 199,51

2 117 613,50

Stav účtu k 1.1.2021                604.500,69 Kč

Stav účtu k 31.12.2021            1. 426. 096,70 Kč

VÝHLED:

  • Oprava fasády farního kostela                  ~2 500 000,- Kč

  • Oprava náhrobku na fasádě kostela           ~155 000,- Kč

  • Přístřešky na kapli                                          80 000,- Kč

  • Varhany ve farním kostele

Velké díky patří všem dárcům za jejich finanční příspěvky.

Za všechny dobrodince farnosti je každý měsíc sloužena mše svatá.

Nadále je možné přispívat na farnost prostřednictvím farního účtu 1843418389/0800.

Budete-li potřebovat potvrzení o daru, velice rádi toto potvrzení vystavíme.