Neděle v rodině

NEDĚLE DOMA

   Farní rodina vytváří společenství kolem Kristova oltáře v kostele. Bohužel v současné době z různých důvodů není vždy možné slavit neděli společnou mší svatou v kostele. "Neděle bez kostela" pro mnohé nedělí není. Přesto ji ale můžeme (a máme) oslavit doma s těmi nejbližšími. Možná, že právě slavení neděle v rodinném kruhu bude pro nás zajímavější a krásnější, protože se do tohoto slavení můžeme všichni aktivně zapojit.

   Níže je nabídka, co může rodina společně v neděli dělat:

  1. Společná modlitba – jako pomůcku můžete použít materiál na stránkách pro děti 
  2. Sledování bohoslužeb online – přes TV, internet či rádio (přehled všech bohoslužeb zde) a krátké videokázání pro děti
  3. Domácí slavení – slavení se nemusí týkat jen sledováním bohoslužeb v televizi, ale je možné zkusit slavit neděli v rodinných podmínkách – inspirací mohou být připravené texty na webových stránkách ČBK 
  4. Návštěva kostela – jdeme-li na procházku, můžeme zařadit jako její součást návštěvu kosetla; během týdne je kostel zpřístupněn k modlitbě od 8:30 do 18:00 hod.
  5. Společná četba Bible – papež František nás vyzývá, abychom často brali do rukou Bibli a Kříž a rozjímali nad velikonočními událostmi - jako pomůcku je možné využít aplikace Bible pro děti v češtině pro Android nebo iOs
  6. Každodenní společná modlitba ve 20 hod. (Korunka k Božímu milosrdenství nebo Slavný růženec) za zastavení pandemie, za všechny nemocné a ošetřující, za ty, kdo v současné tíživé situaci rozhodují o osudech lidí, za překonání strachu, za pomoc pro všechny zasažené, za zemřelé, za odpuštění hříchů i usmíření Boha
  7. Zvláště ve velikonoční době nás Církev povzbuzuje, abychom docenili Denní modlitbu Církve - breviář, která nás v modlitbě spojuje a liturgicky propojuje s bohoslužbou konanou v kostele

   Moc si přeji společné slavení nedělní mše svaté s celou farností, žel to není pro mnohé v současných podmínkách možné. Na všechny při mši svaté myslím a vyprošuji Boží požehnání. Věřím, že se budeme při bohoslužbách a modlitbách každodenně spojovat, a tak budeme vytvářet farní společenství.

o. Jakub