Bl. Richard Henkes

BLAHOSLAVENÝ RICHARD HENKES SAC

mučedník lásky a naděje

"Jdu i zde svou cestou s Bohem.

Ano, Bůh je zde blíže než kdekoliv jinde, protože ho také více potřebujeme."

 • 26. 5. 1900 narozen v Ruppach (okr. Westerwald)
 • 1912-19 studium na gymnáziu v Schönstattu (SAC)
 • 1918 povolán do německé armády v Darmstadtu
 • 1919 vstup do řeholního společenství Pallotinů
 • 6. 6. 1925 kněžské svěcení
 • 7. 6. 1925 primice
 • 1926-28 a 1929-31 učitel na řádové škole v Schönstattu
 • 1928-29 učitel v řádovém konviktu v Drüptu (okr. Wesel)
 • 1931-37 učitel na řádovém nižším gymnáziu v Ketři (Kietrz) a Frankenštejnu (Ząbkowice Śląskie)
 • 1939-41 exercitátor v Branicích
 • 1914-43 farář ve Strahovicích
 • 8. 4. 1943 zatčen a vyslýchán v Ratiboři
 • 10. 7. 1943 poslán do koncentračního tábora
 • 1943-45 vězněn v koncentračním táboře v Dachau
 • 1944-2. 1945 dobrovolný ošetřovatel nemocných tyfem v KT
 • 22. 2. 1945 zemřel v Dachau
 • 7. 6. 1945 popel zesnulého uložen do pallotinského hrobu v Limburgu
 • 2003-07 diecézní část beatifikačního procesu
 • 2007-18 vatikánská část beatifikačního procesu
 • 21. 12. 2019 uznání mučednické smrti papežem Františkem
 • 15. 9. 2019 beatifikace papežským legátem kard. Kurtem Kochem v Limburgu
 • 21. 2. 2020 první liturgická oslava

 

Litanie k bl. otci Richardu Henkesovi

 Pane, smiluj se.            Pane, smiluj se.

Kriste, smiluj se.         Kriste, smiluj se.

Pane, smiluj se.            Pane, smiluj se.

 

Bože, náš nebeský Otče,        smiluj se nad námi.

Bože Synu, Vykupiteli světa,

Bože Duchu svatý,

Bože v Trojici jediný,

 

Svatá Maria,                  oroduj za nás.

Královno apoštolů,

Královno mučedníků,

 

Blahoslavený Richarde Henkesi,

Blahoslavený Richarde, ponořený do Boží lásky,

Blahoslavený Richarde, horlivý knězi Ježíše Krista,

Blahoslavený Richarde, duchovní synu Panny Marie,

Blahoslavený Richarde, vysluhovateli Božích milosti,

Blahoslavený Richarde, vychovateli a učiteli mládeže,

Blahoslavený Richarde, ošetřovateli nemocných,

Blahoslavený Richarde, lékaři znavených,

Blahoslavený Richarde, zachránce lidských duši,

Blahoslavený Richarde, milovníku míru,

Blahoslavený Richarde, služebníku pravdy,

Blahoslavený Richarde, hlase Kristova evangelia,

Blahoslavený Richarde, vůdce lidských duši,

Blahoslavený Richarde, patrone exercitátorů,

Blahoslavený Richarde, průvodce účastníků duchovních cvičení,

Blahoslavený Richarde, starostlivý otče Božího lidu,

Blahoslavený Richarde, učiteli z Ketře a Frankenštejnu,

Blahoslavený Richarde, exercitátore z Branic,

Blahoslavený Richarde, faráři ze Strahovic,

Blahoslavený Richarde, vězni z Ratiboře a Dachau,

Blahoslavený Richarde, chloubo Německa, Česka a Slezska,

Blahoslavený Richarde, ctihodný člene pallotinské rodiny,

Blahoslavený Richarde, náš velký přímluvče u Boha,

 

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.

 

Oroduj za nás blahoslavený Richarde, aby nám Kristus dál účast na svých zaslíbeních.

 

Modleme se:

Bože, náš Otče, Ty jsi obohatil církev svědectvím života a smrti blahoslaveného Richarda, kněze a mučedníka, dej, ať se na jeho přímluvu radujeme z hojných milostí, které nám dáváš v životě na zemi a pak na věčnosti. Skrze Krista našeho Pána.

Amen.