Šilheřovice

Dějiny farnosti v bodech

1508 – první zmínka o dřevěném kostele za Jiříka Zajíčka z Hošťálkovic a na Šilheřovicích

1534 – podací právo (patronátní právo dosazovat kněze)

1672 – poprvé doloženo patrocinium Nanebevzetí Panny Marie

polovina 17. století – luteranizace za Geraltovských

po r. 1610 – odchod katolického kněze

1630-51 – zavření kostela

Třicetiletá válka – zabrání za marš. Baltasara Marradese

1691 – filiálka farnosti Hať

1674-1773 - ve správě jezuitů

1712-1713 – výstavba zděného kostela

1764 – zvon Panna Maria a sv. Josef – dílna Fr. Stanka z Opavy

1765 – zvon sv. Donatus, Jan a Pavel

1770 – zvon sv. František Xaverský

po 20.11.1786 – náhrobek na kostele – epitaf Jan Jiří Jachnick a Jana Josefína Eleonora Jachnick

1821 – zhotovena křížová cesta – autor: Anton Scharm

1835-44 – restaurátorské práce na kostele – patron: František Hubert Stücker z Weyershofu

1846-1924 – patron: rod Rothschildů

1847 – stavba nové sakristie; ze staré se stala márnice

1866 – odvodnění kostela a oprava zdiva

1869 – renovace věže kostela arch. Fridrich Floh

1870-72 – položení šindele a břidlice na střechu kostela

1871 – nová kostelní okna

1879 – nové varhany (zhotovitel: C. Volkmann z Gliwitz)

1893 – výmalba exteriérů a schodiště

1895 – hlavní vitráž Nanebevstoupení Panny Marie (F. Kliem z Ratiboře)

1895 – stavba bočních oltářů (Josef Rzytki z Ratiboře)

kolem r. 1900 – oprava kostela

23.6.1917 – první rekvizice zvonů Donatus a František

1921 – připojení Hlučínska k ČSR

1922 – žádost o osamostatnění farnosti – zakoupena fara od paní Emy Kutscherové za 60 000 Kčs patrony farnosti

14.3.1926 – fara postoupena farnosti

5.4.1925 – benedikce nových zvonů (Richard Herold) – Barbora (370 kg) a Anděl strážný (61kg) - děkan Msgr. Bruno Schneider

1927 – elektrifikace kostela

1934-35 – stavba kaple v Antošovicích

5.7.1935 – primice P. Pavla Rončky

23.7.1935 – vykraden kostel

1936 – výmalba exteriérů Albertem Ferencem z Velkých Hoštic

1942 – druhá rekvizice zvonů do Německa - Panna Maria a Barbora

22.4.-1.5.1945 – ostřelování Šilheřovic – granáty poškodily střechu, věž, okna, omítky a klenby kostela

1945-47 – renovace kostela

1947 – instalace nových varhan na el. pohon

1949 – farnost čítá: Šilheřovice, Antošovice, Paseky, Anin dvůr, Rakowiec

1970 – zakoupení a posvěcení 2 nových zvonů děkanem P. Richardem Klíčem

1978 – výmalba exteriérů kostela

1984 – zaveden vodovod do kostela a na hřbitov

1989 – oprava a nátěr fasády kostela

1992 – nové schody do zvonice

1994 – nová topná tělesa, vybudována kanalizace a provedena výměna zadních lavic v kostele

1995 – výmalba sakristie a zpovědní místnosti

28.1.1996 – pastorační návštěva Mons. Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého

1996 – oprava elektrifikace zvonů

23.6.1996 – primice P. Petra Gatnara

30.4.1997-14.8.1998 – oprava věže a kostela

2012-13 – kompletní oprava kostela k 300 letému výročí

2018 – restaurace a translace sochy sv. Jana Nepomuckého