Antošovice

   3. února 1709 je v Haťské matrice první zmínka o Antošovicích, toho dne byl pohřben dvoutýdenní chlapec Jan Gorzalnik z nově vznikající osady Jantoschowicze (Jantoschowitio; Jantoschowitz). Tato osada byla nazvána podle správce šilheřovického panství jezuity P. Jana Jantosche (1648-1727). Antošovice patřily k šilheřovickému panství, jež bylo majetkem jezuitské koleje v Olomouci (k panství patřily ještě Darkovice, Hať, Koblov a Markvartovice). Antošovice byly malou domkařskou vesnicí a většina obyvatel pracovala na blízkém dvoře Paseky. Po r. 1742 se staly součástí Pruska, 9. 2. 1920 byly připojeny k ČSR, od října 1938 součástí Třetí říše, 1. 5. 1945 opět připojeny k ČSR a 24. 4. 1976 se Antošovice staly součástí tzv. Velké Ostravy spadající pod obvod Slezská Ostrava.

   Náboženský život ve vsi byl čilý. Obyvatelé navštěvovali bohoslužby v okolních vesnicích - chodili do farního kostela do Šilheřovic, do Bohumína, do Pudlova, do Hrušova či do Ludgeřovic. Obec farnostně patřila k farnosti Šilheřovice. Zbožnost místních se poprvé veřejně projevila v r. 1903, kdy rodina Böhmových nechala postavit kříž s vitrínkou pro sochu Panny Marie, který v obci stojí dodnes. U tohoto kříže se o svátcích lidé setkávali a společně modlili.

   Duchovní stánek však ve vesnici velice chyběl. Po I. světové válce vyvstaly první snahy o postavení kaple. R. 1923 byl zakoupen zvon pro novou kapli. Avšak politické i ekonomické obtíže oddalovaly zahájení stavby. Pozemek pro novou kapli daroval starosta Pavel Očadly a po výstavbě kaple v l. 1934-35 za celkovou sumu 25.000 Kčs, kterou realizovali místní zedníci za výpomoci olomouckého arcibiskupa Prečana a barona Alfonse Rothschilda, mohl být 29. června 1935 nový duchovní stánek zasvěcena sv. Petru a Pavlu za účasti prvního správce šilheřovického faráře P. Josefa Malého.

   R. 1972 byl zakoupen a instalován nový větší zvon. Celková rekonstrukce kaple probíhala v r. 1985, kdy byl restaurován oltářní obraz sv. Petra a Pavla a celý interiér kaple byl renovován. Kromě nového obětního stolu a ambonu byly do kaple pořízeny elektronické varhany. Veškeré finanční náležitosti byly hrazeny z příspěvků místních občanů. Kaple po rekonstrukci byla znovu otevřena 11. května 1985.

   Velkou událostí v obci i kapli byla návštěva moravského metropolilty a olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera, který 4. února 1995 v kapli sloužil slavnostní mši svatou.

   Pro obec se historickou událostí stalo vysvěcení na kněze prvního místního rodáka Petra Gatnara v olomoucké katedrále 22. června 1996. První mši svatou (primici) sloužil novokněz v areálu šilheřovického zámku 23. června 1996 a v kapli v Antošovicích následujícího dne. P. Petr Gatnar v současnosti působí jako sekretář olomouckého arcibiskupa.

   V současné době jsou v kapli slouženy mše svaté každou neděli a přes týden ve čtvrtek. Kaple také slouží ke křtinám, svatbám i pohřbům místních obyvatel. Náboženský život je podporován společnou modlitbou růžence, křížové cesty či mariánského večeřadla.

kaple kolem r. 1942

kříž postavený r. 1903