Pořízení zvonu nového

   

Zpráva faráře Malého (zdroj: archiv farnosti)

     Po I. světové válce bylo jasné, že se rekvírované zvony z r. 1917 nikdy nevrátí, jelikož byly rozbity a později použity pro vojenský průmysl. Vznikla tehdy potřeba zaplnit chybějící místa ve zvonici věže kostela Nanebevzetí Panny Marie v Šilheřovicích. Pořízení nových zvonů pravděpodobně inicioval nový šilheřovický farář P. Josef Malý ve spolupráci s kostelním výborem.

     Nevíme přesně, kdy a za jakých okolností probíhalo jednání o koupi nových zvonů, z jakých financí byly zvony hrazeny ani v jakém časovém horizontu byly zvony ulity. Jediným dochovaným dokumentem je zápis P. Malého o svěcení nových zvonů z 10. září 1925. V něm se píše, že „v neděli 5. dubna 1925 odpoledne bylo svěcení nových zvonů. Světitelem byl vdp. Msgr. děkan (Bruno) Schneider. Zvony lil p. Richard Herold v Chomutově.“ Pořizovací cena obou zvonů byla 14 800,- Kčs.

     Farář Malý také popisuje nové zvony: „Větší zvon: (tón) b váží 378 kg, má obraz sv. Barbory s nápisem ‚S. Barbara, ora pro nobis morientibus.‘ Menší zvon: (tón) as váží 60 kg, má obraz sv. anděla strážce s nápisem ‚Omnes sancti angeli at archangeli, orate pro nobis.‘“ Menší zvon je dodnes ve zvonici používán jako umíráček.

Shromaždiště zvonů (zdroj: mnichovice.cz)

     Během II. světové války byly dva větší zvony z věže kostela rekvírovány pro potřeby německé armády. Bohužel nešikovnou manipulací byl menší zvon sv. Barbora během sundávání z věže rozbit. I když v r. 2004 proběhla finanční kompenzace ve výši 679,14 €, historická a společenská hodnota zvonu se zaplatit nikdy nepodaří. A přestože byl tento zvon nahrazen v 70. letech minulého století ocelolitinovým duplikátem, nejedná se o plnohodnotný zvon.

     V souvislosti s návratem historického zvonu z Kolína nad Rýnem vznikla otázka, jaké zvony nechat ve zvonici. Bude nutné ocelové zvony sundat, a to i z důvodu jejich nesouzvuku se staršími zvony. Ve věži tak zůstanou 2 zvony – Panna Maria a sv. Josef a Andělé strážní. Bude však chybět zvon, který by stávající doplnil tónem, ale především by se používal jako polední.

     Z toho důvodu se ekonomická rada farnosti spolu s vedením obce rozhodla pro pořízení nového zvonu. Tento zvon bude ulit v italské zvonařské dílně ECAT Campane ve Valduggia nedaleko Turína a bude zasvěcen sv. Barboře jako ten, který byl během II. světové války zničen.

     Exupéry ve své Citadele píše: „Smutný je člověk, když slyší vyzvánět zvon, jehož výzva se ho netýká. Jsi smutný, když zazpívá polnice a tvou povinností není vstát. A hledíš, jak šťastný je člověk, který řekne: ‚Slyšel jsem volání, jež bylo pro mne, a vstávám.‘“

     Nový zvon se stane svorníkem toho, co se v naší obci dělo v minulých dobách, ale také toho, co prožíváme právě v současnosti. A zároveň bude odkazem pro další generace, žijící v naší obci. Kostelní zvony jsou zvukovou dominantou obce a symbolem sounáležitosti všech občanů.

     Finanční prostředky na pořízení zvonu byly nashromážděny z darů farníků, občanů a firem a mnohonásobně předčily očekávání. V současné chvíli na zvon přispělo víc jak 170 dárců v celkové výši přesahující částku 1.300.000, - Kč. Všem štědrým dárcům patří velké díky a Pán Bůh zaplať! V současné chvíli probíhají přípravy k ulití nového zvonu.

     Nový zvon ponese poselství, že hlasem zvonů je hlas míru. Jen válka je tou, která chřestí zbraněmi, naopak mír je vždy oznamován zvukem zvonů. Jedno přísloví říká, že i když zvon není vidět, lidé rozumí jeho řeči. Věřím, že to platí i o místních lidech a znovu uslyšíme zvuk zvonu, kterému naslouchali naši předkové, a rozezní se i zvon nový.

Hlavní strana

Popis zvonu:

 • hlavní tón: ais1
 • průměr: 85 cm
 • hmotnost: 410 kg
 • materiál: zvonovina
 • datum výroby: 2021
 • zvonařský mistr: firma ECAT Campane Mondovi Itálie
 • hlavní reliéf na plášti zvonu: v moderním zrcadle polopostava sv. Barbory držící v pravé ruce kříž a palmovou ratolest a v levé ruce kalich
 • hlavní nápis na plášti zvonu: S. BARBARA ORA PRO NOBIS MORIENTIBUS
 • nápis na 2. straně zvonu: VOX CAMPANAE – VOX PACIS FARNOST ŠILHEŘOVICE a znak farnosti
 • nápis na 3. straně zvonu: OBEC ŠILHEŘOVICE L.P. 2021 a znak obce
 • nápis na 4. straně zvonu: DONATORES a jmenný seznam dárců