Ohlášky

POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI

Den

Liturgická oslava

Místo

Čas

Úmysl

Neděle

29. 3.

5. NEDĚLE POSTNÍ

 

 

Za farníky

Pondělí

30. 3.

 

 

 

Za + manžela a jiné úmysly

Úterý

31. 3.

 

 

 

 

Středa

1. 4.

 

 

 

Za + manžela a duše v očistci

Čtvrtek

2. 4.

 

 

 

Za + Andělu Kvasnou, + manžela, + rodiče a + příbuzné

Pátek

3. 4.

 

 

 

Za + Jana Gavlíčka, + rodiče, sourozence z obou stran a na poděkování za živou rodinu

Sobota

4. 4.

 

 

 

Za farníky

Neděle

5. 4.

KVĚTNÁ NEDĚLE

 

 

Za + rodiče Rymerové a příbuzenstvo

 • STAV NOUZE V ČR – po dobu stavu nouze jsou veškeré veřejné bohoslužby i farní aktivity ZRUŠENY; dle rozhodnutí otce biskupa budou mešní úmysly slouženy bez účasti lidu, chce-li někdo úmysl zrušit, ať kontaktuje kněze
 • DISPENS od účasti na nedělní bohoslužbě byl dán Mons. Františkem V. Lobkowiczem pro všechny věřící dne 13. 3. 2020 s výzvou slavit neděli v rodinném společenství (inspirace na www.doo.cz) a možností sledovat nedělní bohoslužby skrze sdělovací prostředky
 • Farní kostel v Šilheřovicích bude otevřen k soukromé modlitbě v neděli od 8:30 do 11:30 hod. se zachováním předpisu o účasti max. počtu 30 lidí v daný moment; zároveň bude příležitost přijmout svátost smíření; během týdne jen po mříže od 8:30 do 18:00 hod.
 • Návštěva nemocných – pravidelná návštěva se odkládá; v případě nutnosti je možné nemocné navštívit po předchozí domluvě na tel. čísle 776 690 675
 • Prosím o zapojení se do každodenní společné modlitby ve 20 hod. (Korunka k Božímu milosrdenství nebo Slavný růženec) za zastavení pandemie, za všechny nemocné a ošetřující, za ty, kdo v současné tíživé situaci rozhodují o osudech lidí, za překonání strachu, za pomoc pro všechny zasažené, za zemřelé, za odpuštění hříchů i usmíření Boha
 • Tiskoviny k odběruKatolický týdeník i Průvodce Postní dobou, Svatým týdnem a Velikonočním třídenním (příspěvek 50,- Kč) je možné si vzít u mříží
 • Postní snažení (nejen) dětí: Proměna srdce: 
  • „Odstraním z jejich těla srdce kamenné a dám jim srdce z masa…“ (Ez 11,19)
  • na Popeleční středu jsme slyšeli výzvu proroka, abychom „roztrhli“ – změnili svá srdce
  • naše srdce bývají mnohdy kamennápodobně jako srdce před oltářem
  • pouze Boží láska sama dokáže odstranit z našeho srdce tvrdost a nepřístupnost
  • každý týden necháme do svého srdce proudit paprsky Boží lásky a budeme se snažit plněním jednotlivých úkolů proměňovat svá srdce
  • za splněný úkol každý den vybarvíme jeden okvětní lístek na květině
  • v neděli vždy připevníme na naše kamenné srdce přinesené květiny – nezapomenout přinést
  • kartičky s úkoly budou připraveny v košíku před oltářem
  • prosím rodiče, aby dětem pomohli
  • zapojit se můžeme i my dospělí – na konci mše sv. bude vždy oznámen úkol na daný týden
  • 5. neděle postní: Vzkříšení Lazara - Ježíš plakal nad hrobem svého přítele Lazara a i když ležel ovázán v hrobě už čtyři dny, Ježíš Lazara vzkřísil, ač se to zdálo nemožné. Kdo věří v Ježíše, má život věčný!
  • úkol na tento týden: Najít v okolí svého bydliště nějaký symbol víry (kříž, kapličku apod.); na tomto místě Bohu poděkovat (nahlas nebo v duchu) za dar víry.