Ohlášky

POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI

Den

Liturgická oslava

Místo

Čas

Úmysl

Neděle

26. 6.

13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Š

8:30

Za + Hildu a Karla Stepkovy a živou rodinu

Š

10:00

Za + rodiče Ryckovy, + Karla Chlappka a živé rodiny

ODPUST ANTOŠOVICE

A

10:30

Za dobrodince naší kaple

Pondělí

27. 6.

 

Š

18:00

Na poděkování za uplynulý školní rok

Úterý

28. 6.

Památka sv. Ireneje,

biskupa a mučedníka

 

 

 

Středa

29. 6.

SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ

A

7:30

Za farníky

Š

18:00

Za živé a + Petry a Pavly v rodině 

Čtvrtek

30. 6.

 

 

 

 

Pátek

1. 7.

 

Š

11:00

svatba:

Petr Machej a Lucie Lazarová

Š

18:00

Za + Libuši Carroll a rodinu Svobodovou

Sobota

2. 7.

Sobotní památka Panny Marie

Š

7:30

Za živé a + rodiny 

Neděle

3. 7.

14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

A

7:30

Za + Reinholda Mrázka, + rodiče a + sourozence

Š

8:30

 Za živou a + rodinu Kozákovou a Vařechovou

Š

10:00

Za + manžela a rodiče z obou stran


 • Sbírka:
  • nedělní 14. 310,- Kč (Šilheřovice 10. 360,- Kč a Antošovice 3. 950,- Kč)
  • osobní dary na fasádu kostela – 174. 700,- Kč
  • díky za vaši štědrost
 • Oprava fasády farního kostela
  • celková částka oprav: 2. 500. 989,61 Kč
  • prosím o zvýšenou obezřetnost při pohybu na hřbitově
 • Ministrantské setkání – dnes od 16 hod. na faře
 • Setkání dětí a rodin s o. biskupem – pátek 1. 7. na Prašivé; program na plakátku na nástěnce
 • Antošovický odpust – mše sv. v 10:30 hod., poutní kazatel: R. D. Mgr. Jakub Lasák, farní vikář v Kravařích
 • První pátek v měsíci – od 17 hod. příležitost k tiché adoraci a svátosti smíření
 • Volné úmysly – prázdninové měsíce, možnost zapsat v sakristii nebo na faře
 • Darování zvonů – po domluvě s Ekon. radou a Biskupstvím darováno Staré Vodě u Libavé
 • Modlitbyza nového biskupa přede mší sv. a modlitbu Zdrávas Maria za nová kněžská povolání po mši sv.
 • Zapisování úmyslů na mše sv. na rok 2022 – možnost v sakristii, na faře, přes e-mail
 • Novéna k bl. Richardu Henkesovi – k dispozici na stolečku