Ohlášky

POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI

 

Den

Liturgická oslava

Místo

Čas

Úmysl

Neděle

29. 11.

1. NEDĚLE ADVENTNÍ

A

7:30

Za + Josefa Ogurku, + manželku a + rodiče z obou stran

Š

8:30

U příležitosti životního jubilea s prosbou o další pomoc a ochranu Panny Marie

Pondělí

30. 11.

Svátek sv. Ondřeje, apoštola

Š

17:00

Za + Viktora Tomalu, Martu Plačkovou a manžela

Úterý

1. 12.

 

A

16:00

Mariánské večeřadlo modlitby

Středa

2. 12.

 POSTNÍ DEN

Š

17:00

Za + manžela Güntera Hartmanna, rodiče z obou stran, bratra Viléma, strýce Ludvíka a za duše v očistci

Čtvrtek

3. 12.

Památka sv. Františka Xaverského, kněze

 

 

 

Pátek

4. 12.

 

A

7:30

Za + Štěpánku Čechovou, + manžela a + rodiče

Š

17:00

Za + Ericha Kuchaře, rodiče a příbuzenstvo a živé rodiny

Sobota

5. 12.

 

Š

7:30

Za farníky

Neděle

6. 12.

2. NEDĚLE ADVENTNÍ

A

7:30

Za + Irenu Řehovou a + rodiče z obou stran

Š

8:30

Za + bratra a rodiče z obou stran

Š

10:00

Za živé a + horníky

 • Epidemiologická opatření v důsledku čínské chřipky (platná od 23. 11. 2020):
  • roušky povinné ve všech uzavřených i venkovních prostorech
  • bohoslužby jsou slaveny v max. počtu 20 LIDÍ – přednostně vyhrazeno pro rodinu mající intenci
  • bez pozdravení pokoje a zpěvu při mši sv.
  • pohřeb za účasti max. 20 lidí
  • výuka náboženství ve škole se bude řídit rozhodnutím ředitele školy
  • veškeré farní aktivity jsou do odvolání ZRUŠENY
  • neděli od 8 do 8:30 hod. v Antošovicích a od 15 do 16 hod. v Šilheřovicích bude otevřen kostel k modlitbě a možnosti přijetí Eucharistie a svátosti smíření
 • DISPENS od účasti na nedělních bohoslužbách byl dán Mons. Martinem Davidem pro všechny věřící dne 9. 10. 2020 s výzvou slavit neděli v rodinném společenství a možností sledovat bohoslužby skrze sdělovací prostředky
 • Pokyny apoštolského administrátora s ohledem na vývoj situace COVID-19
 • PŮST ZA UKONČENÍ PANDEMIEvyhlášen biskupy na středy 2., 9. a 16. 12.
 • Sbírka: 4. 400,- Kč (Šilheřovice 3. 350,- Kč a Antošovice 1. 050,- Kč) – díky za štědrost
 • Žehnání adventních věnců – v neděli v 15 hod. nebo také doma
 • Průvodce adventem – rozjímavé texty k dispozici na stolečku (díky za finanční dar)
 • Roráty – letos bohužel nebudou, ale na webových stránkách možno stáhnout aktivitu v rodině
 • Návštěva nemocných – čtvrtek dopoledne v Antošovicích a pátek v Šilheřeovicích
 • Zapisování úmyslů na mše sv. na rok 2021 – možnost nechat zapsat v sakristii nebo na faře nebo přes e-mail
 • Modlitba růžence:
  • výzva ČBK ke společné modlitbě každý večer v 20 hod. za zastavení pandemie , za všechny nemocné a ošetřující, za ty, kdo v současné tíživé situaci rozhodují o osudech lidí, za překonání strachu, za pomoc pro všechny zasažené, za zemřelé, za odpuštění hříchů i usmíření Boha
  • pozvání k živé modlitbě z kaple biskupství - sobota, úterý a čtvrtek
 • Oprava márnice – bude probíhat do prosince včetně WC