Ohlášky

POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI

Den

Liturgická oslava

Místo

Čas

Úmysl

Neděle

18. 8.

20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

 

ŠILHEŘOVICKÝ ODPUST

A

7:30

Za + Karla Nedělu (1. výročí)

Š

8:30

Za + Annu Matůšů, manžela a rodiče z obou stran

Š

10:00

Za farníky

Š

14:30

Svátostné požehnání

Pondělí

19. 8.

 

Š

7:30

Za nemocnou osobu, + vnučku a duše v očistci

Úterý

20. 8.

Památka sv. Bernarda, opata a učitele Církve

 

 

 

Středa

21. 8.

Památka sv. Pia X., papeže

Š

18:00

Za + Josefa Gatnara, + manželku, příbuzné a duše v očistci

Čtvrtek

22. 8.

Památka Panny Marie Královny

 

 

 

Pátek

23. 8.

 

Š

18:00

Za živé a + členy živého růžence

Sobota

24. 8.

Svátek sv. Bartoloměje, apoštola

Š

7:30

Za + Hedviku Skřečkovou a manžela

Neděle

25. 8.

21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

A

7:30

Za + Antonína Chmuru a + rodiče z obou stran

Š

8:30

Za + manžela, rodiče z obou stran a za Silvu Gromnicovou

Š

10:00

Za + Gerharda Cigána a živé rodiny

  • Sbírka7. 167,- Kč (Šilheřovice 5. 762,- Kč a Antošovice 1. 405,- Kč) – díky za štědrost
  • Farní kancelář během prázdnin pouze ve středu 9:00 – 11:00
  • Poděkování všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu odpustu
  • Poodpustové setkání na faře – pondělí od 17:00 hod.