Ohlášky

POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI

 

Den

Liturgická oslava

Místo

Čas

Úmysl

Neděle

23. 1.

3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

Neděle Božího slova

A

7:30

Za členky živého růžence

Š

8:30

Za + rodiče Stepkovy a dceru

Š

10:00

Za + rodiče Šmuchovy, zetě a 3 živé rodiny

Pondělí

24. 1.

Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učit. Církve

Š

17:00

Za duše v očistci

Úterý

25. 1.

Svátek Obrácení svatého apoštola Pavla

 

 

 

Středa

26. 1.

Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů

Š

17:00

Za + Josefa Křesťana, manželku, dceru a 2 zetě a rodiče z obou stran

Čtvrtek

27. 1.

 

A

7:30

Za + Elišku Šlosárkovou, + manžela, + syna, + neteř a + rodiče

Pátek

28. 1.

Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele Církve

Š

17:00

Za + Arnošta Špalka, manželku Hildegardu Špalkovou a celou žijící rodinu

Sobota

29. 1.

Sobotní památka Panny Marie

Š

7:30

Za dobrodince farnosti

Neděle

30. 1.

4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

A

7:30

Za + Kláru Palochovou, + manžela, + 2 syny, + zetě a + rodiče Mrázkové

Š

8:30

Za + Radka Plačka k nedožitým 50. narozeninám a + otce

Š

10:00

Za + rodiče Jana a Anežku Dudovy, prarodiče a živou a + rodinu z obou stran a duše v očistci

 • Epidemiologická opatření v důsledku čínské chřipky (platná od 22. 10. 2021):
  • bohoslužby jsou slaveny při dodržení hygienických nařízení bez omezení kapacity
  • respirátory FFP2 povinné ve všech uzavřených prostorech
  • bez pozdravení pokoje při mši sv. a užití svěcené vody
 • Prohlášení českých a moravských biskupů v situaci ustupující pandemie nemoci COVID-19 zde 
 • DISPENS od účasti na nedělních bohoslužbách byl dán Mons. Martinem Davidem pro všechny věřící dne 9. 10. 2020 s výzvou slavit neděli v rodinném společenství a možností sledovat bohoslužby skrze sdělovací prostředky
 • Pokyny apoštolského administrátora s ohledem na vývoj situace COVID-19
 • Sbírka:
  • nedělní 9. 457,- Kč (Šilheřovice 8. 207,- Kč a Antošovice 1. 250,- Kč) – díky za vaši štědrost; dnes sbírka na Biblické dílo – dopis Ředitele Českého katolického biblického díla zde
  • díky za vaši štědrost
 • Tříkrálová sbírka – příspěvek ve farnosti: Šilheřovice 94. 041,- Kč a Antošovice 14. 685,- Kč – velké poděkování Ředitele Charity Hlučín všem koledníkům, dárcům a také organizátorům
   
 • Týden modliteb za jednotu křesťanů – 18. – 25. 1.; pamatujme v osobních modlitbách
 • Zapisování úmyslů na mše sv. na rok 2022 – možnost v sakristii, na faře, přes e-mail
 • Synoda o synodalitě Církve – zahájena diecézní fáze na úrovni farností - hledáme koordinátora ve farnosti
 • Poděkování od rodiny Dlabajové za zaslaný dar na webových stránkách
 • Novéna k bl. Richardu Henkesovi – k dispozici na stolečku
 • Modlitba růžence:
  • výzva ČBK ke společné modlitbě každý večer v 20 hod. za zastavení pandemie , za všechny nemocné a ošetřující, za ty, kdo v současné tíživé situaci rozhodují o osudech lidí, za překonání strachu, za pomoc pro všechny zasažené, za zemřelé, za odpuštění hříchů i usmíření Boha
  • pozvání k živé modlitbě z kaple biskupství - sobota, úterý a čtvrtek