Ohlášky

POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI

Den

Liturgická oslava

Místo

Čas

Úmysl

Neděle

16. 6.

SLAVNOST

NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

A

7:30

Za + Ericha Tománka a + rodiče z obou stran

Š

8:30

Na jistý úmysl

Š

10:00

Za + Josefa a Márii Machalovy a živou rodinu

Pondělí

17. 6.

 

Š

18:00

Za duše v očistci

Úterý

18. 6.

 

 

 

 

Středa

19. 6.

Památka sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa

Š

18:00

Za + Jana Plačka, manželku a duše v očistci

Čtvrtek

20. 6.

SLAVNOST

TĚLA A KRVE PÁNĚ

A

7:30

Za + Žofii Gavlíkovou, + manžela, + dceru, + snachu a + 2 zetě

Š

18:00

Za farníky

Pátek

21. 6.

Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka

Š

18:00

Za + Osvalda Kostelníka (1. výr.)

Sobota

22. 6.

Sobotní památka Panny Marie

Š

7:30

Za nemocnou osobu, + tetu a duše v očistci

Neděle

23. 6.

12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

A

7:30

Za + rodiče Krakowkové a + rodiče Kostelníkové

Š

8:30

Za rodinu Kopiovou a Kučatou

Š

10:00

Za + Annu a Viléma Tvrdých a + zetě

  • Sbírka: 6. 598,- Kč (Šilheřovice 5. 338,- Kč a Antošovice 1. 260,- Kč) – díky za štědrost
  • BOŽÍ TĚLO – ve čtvrtek 20. 6. v 18 hod., po mši svaté eucharistický průvod obcí
  • Jáhenské svěcení – sobota 22. 6. v 9:30 hod. v katedrále v Ostravě – 2 kandidáti
  • Stanování na hřišti – společná mše sv. na ukončení šk. roku v sobotu 22. 6. v 17:00 hod. a poté žehnání nových šaten
  • Fotbalové odpoledne – neděle 23. 6. od 14:30 hod. v Zábřehu u Dolního Benešova; hl. zápas kněží diecéze vs. chlapi z Kolovrat; program na nástěnce
  • Diecézní pouť blahořečení P. Richarda Henkese – program na nástěnce, přihlášky do 28. 6.
  • Intence na druhé pololetí – možnost zapsat v sakristii nebo na faře