Ohlášky

POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI

 

Den

Liturgická oslava

Místo

Čas

Úmysl

Neděle

21. 2.

1. NEDĚLE POSTNÍ

A

7:30

Za + Terezii Adamcovou, manžela a rodiče

Š

8:30

Za + Boženu Adamčíkovou

Š

10:00

Za + Elišku Reichlovou, manžela, + syna a rodiče z obou stran

Pondělí

22. 2.

Svátek

Stolce sv. apoštola Petra

Š

17:00

Za + maminku

Úterý

23. 2.

 

 

 

 

Středa

24. 2.

 

Š

17:00

Za duše v očistci

Čtvrtek

25. 2.

 

A

7:30

Za živou a + rodinu

Pátek

26. 2.

 

Š

17:00

Za + manžela a duše v očistci

Sobota

27. 2.

 

Š

7:30

Za dobrodince farnosti

Neděle

28. 2.

2. NEDĚLE POSTNÍ

A

7:30

Za + Pavla Masného, + manželku, + sestru a + rodiče Zapalačové

Š

8:30

Na poděkování za 40 let života s prosbou o Boží požehání do dalších let

Š

10:00

Za + Isidora Rycku k nedožitým 90. narozeninám, + příbuzenstvo z obou stran a živé rodiny s prosbou o ochranu Panny Marie

 • Pastýřský list k 1. neděli postní
 • Epidemiologická opatření v důsledku čínské chřipky (platná od 27. 12. 2020):
  • roušky povinné ve všech uzavřených prostorech
  • bohoslužby jsou slaveny v max. počtu 10% kapacity sedících v kostele Šilheřovice cca 23 lidí a Antošovice cca 8 lidí
  • bez pozdravení pokoje a zpěvu při mši sv.
  • pohřeb za účasti max. 20 lidí
  • výuka náboženství ve škole se bude řídit rozhodnutím ředitele školy
  • veškeré farní aktivity jsou do odvolání ZRUŠENY
  • neděli od 8 do 8:30 hod. v Antošovicích a od 15 do 16 hod. v Šilheřovicích bude otevřen kostel k modlitbě a možnosti přijetí Eucharistie a svátosti smíření
 • DISPENS od účasti na nedělních bohoslužbách byl dán Mons. Martinem Davidem pro všechny věřící dne 9. 10. 2020 s výzvou slavit neděli v rodinném společenství a možností sledovat bohoslužby skrze sdělovací prostředky
 • Pokyny apoštolského administrátora s ohledem na vývoj situace COVID-19
 • Statistika farnosti za rok 2020 je k nahlédnutí na webových stránkách farnosti i v kostele
 • Sbírka: 6. 880,- Kč (Šilheřovice 5. 950,- Kč a Antošovice 930,- Kč) – díky za štědrost
 • Postní pokladnička – ukládat ušetřené peníze za požitky, které si v postní době odřekneme
 • Postní aktivity pro rodiny – na webu farnosti
 • Novéna k bl. Richardu Henkesovi – k dispozici na stolečku
 • Křížové cesty ve farnosti:
  • Šilheřovice – pátek po mši sv. a neděle v 15 hod.
  • Antošovice – pátek v 16 hod.
 • Zapisování úmyslů na mše sv. na rok 2021 – možnost nechat zapsat v sakristii nebo na faře nebo přes e-mail
 • Rok sv. Josefa – vyhlásil papež František do 8. 12. 2021; středy budou slaveny ke cti sv. Josefa; podmínky k získání odpustků a další informace na webu
 • Modlitba růžence:
  • výzva ČBK ke společné modlitbě každý večer v 20 hod. za zastavení pandemie , za všechny nemocné a ošetřující, za ty, kdo v současné tíživé situaci rozhodují o osudech lidí, za překonání strachu, za pomoc pro všechny zasažené, za zemřelé, za odpuštění hříchů i usmíření Boha
  • pozvání k živé modlitbě z kaple biskupství - sobota, úterý a čtvrtek