Ohlášky

POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI

 

Den

Liturgická oslava

Místo

Čas

Úmysl

Neděle

9. 5.

6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

A

7:30

Za matky

Š

8:30

Za maminky ve farnosti

Š

10:00

Za farníky

Pondělí

10. 5.

 

Š

18:00

Za + maminku

Úterý

11. 5.

 

 

 

 

Středa

12. 5.

 

Š

18:00

Za + Jana Kučatého (15. výr.) a nedožitých 70 let, rodiče, sestru a manžela

Čtvrtek

13. 5.

SLAVNOST

NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

A

7:30

Za živou rodinu a na jistý úmysl

Š

18:00

Za farníky

Pátek

14. 5.

Svátek sv. Matěje, apoštola

Š

18:00

Za + Jana Kudzielku k nedožitým 90. narozeninám a živou a + rodinu

Sobota

15. 5.

Sobotní památka Panny Marie

Š

7:30

Za nemocnou osobu

Neděle

16. 5.

7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

A

7:30

Za + Ericha Heriána, + manželku a + rodiče

Š

8:30

Ke cti Panny Marie a za úspěšný porod

Š

10:00

Na poděkování za dar života

 

 • Epidemiologická opatření v důsledku čínské chřipky (platná od 26. 4. 2021):
  • bohoslužby jsou slaveny při dodržení hygienických nařízení bez omezení kapacity
  • respirátory FFP2 povinné ve všech uzavřených prostorech
  • bez pozdravení pokoje při mši sv.
  • pohřeb za účasti max. 15 lidí
  • výuka náboženství ve škole se bude řídit rozhodnutím ředitele školy
  • veškeré farní aktivity jsou do odvolání ZRUŠENY
  • neděli od 8 do 8:30 hod. v Antošovicích a od 15 do 16 hod. v Šilheřovicích bude otevřen kostel k modlitbě a možnosti přijetí Eucharistie a svátosti smíření
 • DISPENS od účasti na nedělních bohoslužbách byl dán Mons. Martinem Davidem pro všechny věřící dne 9. 10. 2020 s výzvou slavit neděli v rodinném společenství a možností sledovat bohoslužby skrze sdělovací prostředky
 • Pokyny apoštolského administrátora s ohledem na vývoj situace COVID-19
 • Sbírka: 6. 020,- Kč (Šilheřovice 5. 450,- Kč a Antošovice 570,- Kč) + osobní dary 8. 000,- Kč – díky za vaši štědrost; příští neděle měsíční sbírka na potřeby farnosti
 • Příprava dětí k 1. svatému přijímání – dnes v neděli 9. 5. v 17 hod. v kostele
 • Příprava katechumenů – prosba o modlitbu za ty, kteří se připravují na křest
 • Novéna k Seslání Ducha Svatého – od čtvrtku 13. 5.
 • Návštěva nemocných – ve čtvrtek v Antošovicích a pátek v Šilheřovicích
 • Diecézní časopis OKNO – pro předplatitele připraven k odběru
 • Svatojánské oslavy – 16. 5. uplyne 300 let od blahořečení sv. Jana Nepomuckého, mše sv. na TV Noe v 10 hod.
 • Volné úmysly – v červnu i o prázdninách
 • Májové pobožnosti ve farnosti:
  • Šilheřovice – vždy po mši sv.
  • Antošovice – každý den v 1800, čtvrtek a neděle po mši sv.
 • Sčítání obyvatel ČRvýzva biskupů
 • Novéna k bl. Richardu Henkesovi – k dispozici na stolečku
 • Zapisování úmyslů na mše sv. na rok 2021 – možnost nechat zapsat v sakristii nebo na faře nebo přes e-mail
 • Rok sv. Josefa – vyhlásil papež František do 8. 12. 2021; středy budou slaveny ke cti sv. Josefa; podmínky k získání odpustků a další informace na webu
 • Modlitba růžence:
  • výzva ČBK ke společné modlitbě každý večer v 20 hod. za zastavení pandemie , za všechny nemocné a ošetřující, za ty, kdo v současné tíživé situaci rozhodují o osudech lidí, za překonání strachu, za pomoc pro všechny zasažené, za zemřelé, za odpuštění hříchů i usmíření Boha
  • pozvání k živé modlitbě z kaple biskupství - sobota, úterý a čtvrtek