Ohlášky

 

VELIKONOČNÍ PŘÁNÍ

„Poslední skutek Krista na kříži

nám odhaluje nezměrný Boží soucit.

Nevěděli bychom, že Boží láska překoná všechno.“

Guy Gilbert

 

Ať kříž, před nímž se na Velký pátek skloníme, není pro nás pouze znamením Kristovy smrti, ale také zjevením Boží lásky, která každému z nás otevřela brány nového života.

 

Přeji požehnané Velikonoce naplněné radostí z vítězství Boží lásky nad zlem a hříchem.

  o. Jakub D. Štefík

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI

Den

Liturgická oslava

Místo

Čas

Úmysl

Neděle

21. 4.

SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

 

žehnání pokrmů

A

7:30

Za + Martu Schullovou, + manžela, + syna a + rodiče Kubenkové

Š

8:30

Za + Helenu Janoschovou (1. výr.)

Š

10:00

Za farníky

Pondělí

22. 4.

Pondělí

v oktávu velikonočním

A

7:30

Za živé a + farníky

Š

8:30

Za + matku a setru

Úterý

23. 4.

Úterý

v oktávu velikonočním

 

 

 

Středa

24. 4.

Středa

v oktávu velikonočním

Š

18:00

Za duše v očistci

Čtvrtek

25. 4.

Čtvrtek

v oktávu velikonočním

 

 

 

Pátek

26. 4.

Pátek

v oktávu velikonočním

Š

18:00

Za + Elišku Lazarovou a duše v očistci

Sobota

27. 4.

Sobota

v oktávu velikonočním

Š

7:30

Za + Miroslava Konečného, rodiče z obou stran a duše v očistci

Neděle

28. 4.

2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

A

7:30

Za + Güntera Lindnera (1. výr.)

Š

8:30

Za + Petra Janoše k nedožitým 70. narozeninám a + rodiče z obou stran

Š

10:00

Za farníky

  • Sbírka: 6. 310,- Kč (Šilheřovice 5. 363,- Kč a Antošovice 947,- Kč) + osobní dary 8. 000,- Kč
  • Poděkování za Velikonoce – úklid, zpěv, varhany, ministranti, akolyta, kostelníci, výzdoba, dary na květiny
  • Příprava dětí k 1. svatému přijímání – 28. 4. v 16:00 hod. v kostele první svátost smíření
  • Příprava biřmovanců pouze ve čtvrtek
  • Postní pokladničky – nechat v sakristii
  • Diecézní časopis OKNO k dispozici pro předplatitele