Ohlášky

POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI

Den

Liturgická oslava

Místo

Čas

Úmysl

Neděle

10. 11.

32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

A

7:30

Za + rodiče Nováčkové, + rodiče Szypulové a + příbuzné

Š

8:30

Za + Františka a Štěpánku Smolkovy a celé příbuzenstvo

Š

10:00

Za + rodiče a živé rodiny

Pondělí

11. 11.

Památka sv. Martina, biskupa

Š

17:00

Za + Martu Krzikalovou, + manžela, sourozence a rodiče z obou stran

Úterý

12. 11.

Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka

 

 

 

Středa

13. 11.

Památka sv. Anežky České, panny

Š

17:00

Za + manžela Vincenta, rodiče z obou stran a živé rodiny

Čtvrtek

14. 11.

 

A

7:30

Za + Ludmilu Ocelkovou

Pátek

15. 11.

 

Š

17:00

Na poděkování za 80 let života s prosbou o další ochranu a za celou živou a + rodinu

Sobota

16. 11.

Sobotní památka Panny Marie

Š

7:30

Za nemocnou osobu, za živou osobu a za duše v očistci

Neděle

17. 11.

33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

A

7:30

Na poděkování za 50 let společného života a za živou rodinu

Š

8:30

Za + Jana Bílého a rodiče Frankové

Š

10:00

Za + manžela, rodiče z obou stran, příbuzné a známé

  • Sbírka: 9. 790,- Kč (Šilheřovice 8. 949,- Kč a Antošovice 841,- Kč) – díky za štědrost – příští neděli měsíční sbírka na potřeby farnosti
  • Zapisování úmyslů mší sv. na příští rok – v těchto 14 dnech v sakristii nebo na faře výroční a jubilejní mše sv.
  • Uctění památky válečných veteránů – v pondělí 11. 11. v 11 hod. u památníku
  • Chlapské setkání – v sobotu 16. 11. v 19 hod. na faře
  • Ministrantská schůzka – příští neděli 17. 11. v 17 hod. v kostele
  • Kalendáře na rok 2020 – možnost zakoupit u kostelníka; cena 69,- Kč
  • Florbalový turnaj U15 – výborné 3. místo mladších ministrantů