Ohlášky

POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI

Den

Liturgická oslava

Místo

Čas

Úmysl

Neděle

20. 9.

25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

Na poděkování za úrodu

A

7:30

Na jistý úmysl a za živou rodinu

Š

8:30

Za + Josefa Klimečka a rodiče z obou stran

Š

10:00

Za představitele obce a všechny občany

Pondělí

21. 9.

Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty

Š

18:00

Za + Jana Dudka

Úterý

22. 9.

 

 

 

 

Středa

23. 9.

Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze

Š

18:00

 

Čtvrtek

24. 9.

 

A

7:30

Za + Edvina Szypulu, + manželku, + syna, + rodiče a + příbuzné

Pátek

25. 9.

 

Š

18:00

Na poděkování za dar zdraví a živou rodinu s prosbou o Boží požehnání do dalších let

Sobota

26. 9.

Sobotní památka Panny Marie

Š

7:30

Za farníky

Neděle

27. 9.

26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

1. Svaté přijímání

A

7:30

Za + Arnošta a Anežku Janečkových a duše v očistci

Š

8:30

Za + Arnošta Michálka, rodiče Michálkovy a Kretkovy a celé příbuzenstvo

Š

10:00

Za prvokomunikanty a jejich rodiče

 • MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ PLATNÁ K 10. 9. 2020 – povinnost nošení roušek uvnitř všech budov a při jakémkoli počtu účastníků
 • DISPENS od účasti na nedělních bohoslužbách byl dán Mons. Františkem V. Lobkowiczem pro všechny věřící dne 17. 5. 2020 s výzvou slavit neděli v rodinném společenství a možností sledovat bohoslužby skrze sdělovací prostředky
 • APOŠTOLSKÝ ADMINISTRÁTOR DIECÉZE – 1. 6. jmenován Mons. Martin David, pomocný biskup ostravsko-opavský
 • Sbírka6. 580,- Kč (Šilheřovice 5. 600,- Kč a Antošovice 980,- Kč) – díky za štědrost
 • Poděkování za úrodu – všem, kteří přispěli svými plody země a za výzdobu
 • Poděkování vedení obce za spolupráci a při opravách – odvodnění hřbitova, asanace zdiva, kříž na hřbitově, márnice
 • Výuka náboženství – rozvrh na webových stránkách farnosti a školy
 • Příprava na 1. svaté přijímání – setkání dětí a rodičů v sobotu 26. 9. v 9 hod. v kostele
 • První svatá zpověď – v sobotu 19. 9. v 16 hod. v kostele
 • Zpověď pro rodinné členy prvokomunikantů – v sobotu 26. 9. od 9 hod., cizí zpovědník
 • Pouť seniorů v Opavě – ve středu 23. 9., program na plakátku na nástěnce
 • Diecézní pouť za obnovu rodin a povolání ke kněžství a zasvěcenému životuinformace o změně konání dopisem ap. administrátora diecéze
 • Fotbalové utkání – starostové Hlučínska vs. faráři – čtvrtek dopoledne
 • Oprava márnice – od 14. 9. do konce listopadu včetně WC
 • Časopisy Zprávy z Medžugorje Regina – uvádějí nepravdivé a zavádějící informace o životě církve, její nauce, papeži a jeho jednání a rozhodnutích, a tím poškozují pravou víru, dobré mravy a jednotu církve biskupové ČBK tyto tiskoviny ve smyslu kán. 823 CIC odmítají a podle kán. 827 §4 CIC zakazují tyto tiskoviny vystavovat, prodávat nebo rozdávat v kostelích, kaplích a na farách ve všech diecézích na území České republiky
 • Prosím o zapojení se do každodenní společné modlitby ve 20 hod. (Korunka k Božímu milosrdenství nebo Slavný růženec) za zastavení pandemie, za všechny nemocné a ošetřující, za ty, kdo v současné tíživé situaci rozhodují o osudech lidí, za překonání strachu, za pomoc pro všechny zasažené, za zemřelé, za odpuštění hříchů i usmíření Boha