Ohlášky

POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI

Den

Liturgická oslava

Místo

Čas

Úmysl

Neděle

13. 10.

28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

A

7:30

Za + rodiče Ščotkové, + rodiče Blokešové a + zetě

Š

8:30

Za živé a + členy živého růžence

Š

10:00

Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za živé a + členy živého růžence

Pondělí

14. 10.

 

Š

18:00

Za + maminku

Úterý

15. 10.

Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky Církve

 

 

 

Středa

16. 10.

SLAVNOST SV. HEDVIKY,

ŘEHOLNICE A HLAVNÍ PATRONKY DIECÉZE

A

7:30

Za + Rudolfa Šlosárka

Š

18:00

Za živou a + rodinu Štěpánovou, Dudovou a Krupovou a duše v očistci

Čtvrtek

17. 10.

Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka

Š 

15:00

pohřeb:

Veronika Paskudová

Pátek

18. 10.

Svátek sv. Lukáše, evangelisty

Š

18:00

Za + Radka Plačka, + otce a + příbuzenstvo

Sobota

19. 10.

Sobotní památka Panny Marie

Š

7:30

Za duše v očistci

Š

11:00

svatba:

Pavel Obrusník a Zuzana Pietrová

A

16:00

Modlitba svatého růžence

Neděle

20. 10.

29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

Den modliteb za misie

A

7:30

Za + Evalda Kubenku, + rodiče z obou stran a + příbuzné

Š

8:30

Za živé a + členy živého růžence

Š

10:00

Za + Jiřího Kostelníka, rodiče, bratry a tchána Emila

  • Sbírka: 12. 293,- Kč (Šilheřovice 11. 458,- Kč a Antošovice 835,- Kč) – díky za štědrost
  • Měsíc říjenmodlitba růžence + misijní měsíc – k dispozici kartičky s modlitbou
  • Diecézní časopis OKNO – pro předplatitele k dispozici na stolečku
  • Kalendáře na rok 2020 – cena 69,- Kč
  • Sčítání účastníků bohoslužeb 2019