Ohlášky

POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI

Den

Liturgická oslava

Místo

Čas

Úmysl

Neděle

16. 2.

6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

A

7:30

Za + Terezii Adamcovou, + manžela a + rodiče z obou stran

Š

8:30

Na poděkování za 80 let života s prosbou k Panně Marii o dar zdraví a za + manžela a zetě

Š

10:00

Za + Lucii Tomčíkovou, manžela a syna

Pondělí

17. 2.

 

Š

17:00

Za bohoslovce a představené kněžského semináře

Úterý

18. 2.

Den vzájemných modliteb bohoslovců kněžského semináře a farnosti

 

 

 

Středa

19. 2.

 

Š

17:00

Za + Boženu Adamčíkovou a rodiče

Čtvrtek

20. 2.

 

A

7:30

Za živou a + rodinu a dar zdraví

Pátek

21. 2.

Památka bl. Richarda Henkese, kněze a mučedníka

Š

17:00

Za + manžela, rodiče z obou stran a živou a + rodinu

Sobota

22. 2.

Svátek

Stolce sv. apoštola Petra

Š

7:30

Za duše v očistci

Neděle

23. 2.

7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

A

7:30

Za + Pavla Masného, + manželku, + sestru a + rodiče Zapalačové

Š

8:30

Za rodiče Stepkovy a dceru

Š

10:00

Za + Pavla Bátrnu, manželku, dceru a rodiče z obou stran

  • Sbírka: 5. 140,- Kč (Šilheřovice 4. 450,- Kč a Antošovice 690,- Kč) + osobní dary 1. 500,- Kč – díky za štědrost; dnes sbírka na potřeby farnosti a příští neděli sbírka Svatopetrský haléř
  • Příprava dětí na 1. svaté přijímání – dnes 16. 2. v 17 hod. v sále Obecního úřadu
  • Ministrantská schůzka – neděle 23. 2. v 17 hod. v kostele
  • Chlapské setkání – neděle 23. 2. v 18:30 hod. na faře
  • Diecézní časopis OKNO – připraveno k odběru pro předplatitele