Ohlášky

POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI

Den

Liturgická oslava

Místo

Čas

Úmysl

Neděle

18. 10.

29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

A

7:30

Na poděkování za 50 let společného života, na poděkování za 70 let života a za živou rodinu

Š

8:30

Za živé a + členy živého růžence

(Křesťanová)

Š

10:00

Za + manžela, rodiče z obou stran, + Helenu Plačkovou a celou rodinu

Pondělí

19. 10.

V době pandemie

Š

15:00

pohřeb:

Miroslav Poštulka

Š

18:00

Za duše v očistci

Úterý

20. 10.

 

 

 

 

Středa

21. 10.

Památka

bl. Karla Rakouského

Š

18:00

Za živé a + členy živého růžence

(Klimečková)

Čtvrtek

22. 10.

Památka sv. Jana Pavla II., papeže

A

 

Za + Annu Buchtovou a + manžela Emila Buchtu, + rodiče Marii a Lea Šlosárkovy, + bratra Jana a + manželku Ludmilu Šlosárkovy

Pátek

23. 10.

 

Š

 

Na poděkování za dar života a živou a + rodinu

Sobota

24. 10.

Sobotní památka Panny Marie

Š

 

K Božímu milosrdenství za živou a + rodinu a šťastnou hodinu smrti

Neděle

25. 10.

30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

A

 

Za + Ervina Krakowku

a + rodiče z obou stran

SLAVNOST VÝROČÍ

POSVĚCENÍ KOSTELA

Š

 

Za + Jiřího Kostelníka, rodiče, bratry, Emila Chmeláře a Gertrudu Rýmerovou

Š

 

Za + matku

 • Epidemiologická opatření v důsledku čínské chřipky (platná od 21. 10. 2020):
  • roušky povinné ve všech uzavřených i venkovních prostorech
  • bohoslužby jsou po dobu vládního opatření BEZ ÚČASTI LIDU
  • bez pozdravení pokoje a zpěvu při mši sv.
  • pohřeb za účasti max. 10 lidí
  • výuka náboženství po dobu uzavření škol nebude probíhat
  • podávání eucharistie vždy v neděli v 8:15 Antošovicích a 9:30 a 11:00 ve farním kostele
 • DISPENS od účasti na nedělních bohoslužbách byl dán Mons. Martinem Davidem pro všechny věřící dne 9. 10. 2020 s výzvou slavit neděli v rodinném společenství a možností sledovat bohoslužby skrze sdělovací prostředky
 • Pokyny apoštolského administrátora s ohledem na vývoj situace COVID-19
 • Sbírka: 3. 995,- Kč (Šilh. 3. 280,- Kč a Ant. 715,- Kč) + osobní dary 500,- Kč – díky za štědrost
 • Kalendář s církevním kalendáriem – možnost zakoupit v sakristii – cena 70,- Kč
 • Říjnový měsícmodlitba růžence:
  • výzva ČBK ke společné modlitbě každý večer v 20 hod. za zastavení pandemie , za všechny nemocné a ošetřující, za ty, kdo v současné tíživé situaci rozhodují o osudech lidí, za překonání strachu, za pomoc pro všechny zasažené, za zemřelé, za odpuštění hříchů i usmíření Boha
  • pozvání k živé modlitbě z kaple biskupství - sobota, úterý a čtvrtek
 • Ohlédnutí za fotbalovým utkáním starostů a farářů - video a fejeton o. děkana
 • Oprava márnice – bude probíhat do konce listopadu včetně WC