Ohlášky

POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI

 

Den

Liturgická oslava

Místo

Čas

Úmysl

Neděle

28. 11.

1. NEDĚLE ADVENTNÍ

A

7:30

Za + Josefa Ogurku, + manželku a + rodiče

Š

8:30

Za + Josefa Lainku, rodiče Lainkovy, rodiče Vávrů a syna Ludvíka

Š

10:00

Za mládež naší farnosti

Pondělí

29. 11.

 

Š

17:00

Za duše v očistci

Úterý

30. 11.

Svátek sv. Ondřeje, apoštola

 

 

 

Středa

1. 12.

 

Š

17:00

Ke cti Panny Marie Starobohumínské na dobrý úmysl a duše v očistci

Čtvrtek

2. 12.

 

 

 

 

Pátek

3. 12.

Památka sv. Františka Xaverského, kněze

A

7:30

Za + Danuši Olschakovou

Š

17:00

Za + Evalda Štěpána, manželku Annu, živou a + rodinu z obou stran a duše v očistci

Sobota

4. 12.

 

Š

7:30

Za farníky

Neděle

5. 12.

2. NEDĚLE ADVENTNÍ

A

7:30

Za + Jana Gajdečku, + otce, + prarodiče a + příbuzné

Š

8:30

Za + rodiče

Š

10:00

Za živé a + horníky

 • Epidemiologická opatření v důsledku čínské chřipky (platná od 22. 10. 2021):
  • bohoslužby jsou slaveny při dodržení hygienických nařízení bez omezení kapacity
  • respirátory FFP2 povinné ve všech uzavřených prostorech
  • bez pozdravení pokoje při mši sv. a užití svěcené vody
 • Prohlášení českých a moravských biskupů v situaci ustupující pandemie nemoci COVID-19 zde
 • DISPENS od účasti na nedělních bohoslužbách byl dán Mons. Martinem Davidem pro všechny věřící dne 9. 10. 2020 s výzvou slavit neděli v rodinném společenství a možností sledovat bohoslužby skrze sdělovací prostředky
 • Pokyny apoštolského administrátora s ohledem na vývoj situace COVID-19
 • Sbírka: 
  • nedělní – 12. 008,- Kč (Šilheřovice 9. 533,- Kč a Antošovice 2. 475,- Kč) – díky za vaši štědrost
 • Kalendáře s katolickým kalendáriem – k zakoupení u p. kostelníka; cena 70,- Kč
 • Návštěva nemocných – čtvrtek dopoledne Antošovice a pátek Šilheřovice
 • První pátek v měsíci – od 16 hod. příležitost k tiché adoraci a sv. smíření
 • Advent ve farnosti:
  • Žehnání adventních věnců – dnes při každé mši svaté
  • Roráty – sobotní mše sv. se světelným průvodem
  • Průvodce adventem – rozjímavé texty k dispozici na stolečku (díky za finanční dar)
  • Adventní aktivita v rodinách – zvonky radosti - každou neděli si děti (a dospělí) vezmou kartičku s myšlenkou a malým úkolem na následující týden; mohou připsat za co tento týden chtějí poděkovat, přinesou do kostela a vloží do košíku; na strom připevní zvonek jako malou vánoční ozdobu - úkol 1. adventního týdne: Dobře využívat čas!
 • Zapisování úmyslů na mše sv. na rok 2022 – možnost od středy v sakristii, na faře, přes e-mail
 • Synoda o synodalitě Církve – zahájena diecézní fáze na úrovni farností - hledáme koordinátora ve farnosti
 • Poděkování od rodiny Dlabajové za zaslaný dar na nástěnce a webových stránkách
 • Novéna k bl. Richardu Henkesovi – k dispozici na stolečku
 • Rok sv. Josefa – vyhlásil papež František do 8. 12. 2021; středy budou slaveny ke cti sv. Josefa; podmínky k získání odpustků a další informace na webu
 • Modlitba růžence:
  • výzva ČBK ke společné modlitbě každý večer v 20 hod. za zastavení pandemie , za všechny nemocné a ošetřující, za ty, kdo v současné tíživé situaci rozhodují o osudech lidí, za překonání strachu, za pomoc pro všechny zasažené, za zemřelé, za odpuštění hříchů i usmíření Boha
  • pozvání k živé modlitbě z kaple biskupství - sobota, úterý a čtvrtek