Ohlášky

 

POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI

Den

Liturgická oslava

Místo

Čas

Úmysl

Neděle

17. 2.

6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

A

7:30

Za + Terezii Adamcovou, + manžela a + rodiče z obou stran

Š

8:30

Za + Petra Janoše (1. výr.)

Š

10:00

Za + Lucii Tomčíkovou, manžela a syna

Pondělí

18. 2.

 

Š

17:00

Za bohoslovce a představené kněžského semináře v Olomouci

Úterý

19. 2.

 

 

 

 

Středa

20. 2.

 

Š

17:00

Za + Boženu Adamčíkovou (1. výr.)

Čtvrtek

21. 2.

 

A

7:30

Na jistý úmysl na poděkování

Pátek

22. 2.

Svátek

Stolce sv. apoštola Petra

Š

17:00

Za + Jana  Miníka (1. výr.)

Sobota

23. 2.

Památka sv. Polykarpa,

biskupa a mučedníka

Š

7:30

Za + Josefa Janoše, manželku, živé a + příbuzenstvo

Neděle

24. 2.

7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

A

7:30

Za + Pavla Masného, + manželku, + sestry, a + rodiče Zapalačové

Š

8:30

Za + rodiče z obou stran, syny a duše v očistci

Š

10:00

Za farníky

  • Sbírka: 5. 249,- Kč (Šilheřovice 4. 464,- Kč a Antošovice 785,- Kč) – díky za štědrost; příští neděli sbírka Svatopetrský haléř na potřeby celosvětové Církve
  • Příprava dětí na 1. svaté přijímání – 17. 2. v sále Obecního úřadu
  • Den vzájemných modliteb bohoslovců s naší farností – 18. 2. při mši sv. a adorací po mši sv.
  • Úřední hodiny ve středu NEBUDOU
  • Příprava biřmovanců
  • Ministrantská schůzka – 24. 2. v 17 hod.
  • Mše sv. ve Strahovicích – 22. 2. v 18 hod. o. biskup František Václav Lobkowicz bude sloužit mši sv. u příležitosti výročí mučednické smrti P. Richarda Henkese SAC (+1945 Dachau), který bude v blízké době blahořečen