Ohlášky

POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI

 

Den

Liturgická oslava

Místo

Čas

Úmysl

Neděle

25. 7.

17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

Světový den prarodičů a seniorů

A

7:30

Za + rodiče a prarodiče Gavlíkové a Čermákové

Š

8:30

Za živé a + Anny

Š

10:00

Za + rodiče Bohumila a Hedviku Rumpovy k nedožitým 90. narozeninám

Pondělí

26. 7.

Památka

sv. Jáchyma a Anny

 

 

 

Úterý

27. 7.

Památka

sv. Gorazda a druhů

 

 

 

Středa

28. 7.

 

Š

18:00

Za + Annu Marii Winkhoferovou

Čtvrtek

29. 7.

Památka

sv. Marty, Marie a Lazara

 

 

 

Pátek

30. 7.

 

Š

18:00

Za paní Brožovou a duše v očistci

Sobota

31. 7.

Památka

sv. Ignáce z Loyoly, kněze

Š

7:30

Za dobrodince farnosti

Neděle

1. 8.

18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

A

7:30

Za + Jarmilu Kubenkovou, + manžela, + rodiče a + příbuzné

Š

8:30

Za Jana Bílého a rodiče Frankové

Š

10:00

Za farníky

 • Epidemiologická opatření v důsledku čínské chřipky (platná od 26. 4. 2021):
  • bohoslužby jsou slaveny při dodržení hygienických nařízení bez omezení kapacity
  • respirátory FFP2 povinné ve všech uzavřených prostorech
  • bez pozdravení pokoje při mši sv.
 • Prohlášení českých a moravských biskupů v situaci ustupující pandemie nemoci COVID-19 zde
 • DISPENS od účasti na nedělních bohoslužbách byl dán Mons. Martinem Davidem pro všechny věřící dne 9. 10. 2020 s výzvou slavit neděli v rodinném společenství a možností sledovat bohoslužby skrze sdělovací prostředky
 • Pokyny apoštolského administrátora s ohledem na vývoj situace COVID-19
 • Sbírka: 
  • nedělní 9. 484,- Kč (Šilheřovice 7. 818,- Kč a Antošovice 1. 666,- Kč)
  • osobní dary 2. 000,- Kč
  • dary na nový zvon 13. 000,- Kč (celkem 1. 245. 500,- Kč) – díky za vaši štědrost
 • Světový den praroridčů a seniorů – papež František vyhlásil v únoru s termínem okolo svátku sv. Jáchyma a Anny; papežovo poselství je možné shlédnout zde a přečíst zde a také mimořádné možnosti o získání odpustků zde
 • Poděkování od rodiny Dlabajové za zaslaný dar na nástěnce a webových stránkách
 • Nový zvon – na webových stránkách farnosti fotografie z příprav lití nového zvonu v Itálii
 • Prázdninový pořad bohoslužeb – NEBUDE v pondělí a čtvrtek (vyjma slavností)
 • Farní kancelář během prázdnin POUZE ve středu 9:00 – 11:00
 • Mezinárodní eucharistický kongres – biskupové zvou na MEK v Budapešti 5. – 12. 9. 2021; celý text pozvánky si můžete přečíst na nástěnce
 • Volné úmysly – možnost nechat zapsat na faře, v sakristii či přes e-mail
 • Novéna k bl. Richardu Henkesovi – k dispozici na stolečku
 • Rok sv. Josefa – vyhlásil papež František do 8. 12. 2021; středy budou slaveny ke cti sv. Josefa; podmínky k získání odpustků a další informace na webu
 • Modlitba růžence:
  • výzva ČBK ke společné modlitbě každý večer v 20 hod. za zastavení pandemie , za všechny nemocné a ošetřující, za ty, kdo v současné tíživé situaci rozhodují o osudech lidí, za překonání strachu, za pomoc pro všechny zasažené, za zemřelé, za odpuštění hříchů i usmíření Boha
  • pozvání k živé modlitbě z kaple biskupství - sobota, úterý a čtvrtek