Ohlášky

POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI

Den

Liturgická oslava

Místo

Čas

Úmysl

Neděle

24. 5.

7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

A

7:30

Za + rodiče Gaubové a + rodiče Blaščokové

Š

8:30

Za + dceru, manžela, sourozence, rodiče Rončkovy a Urbánkovy

Š

10:00

Za dobrodince farnosti

Pondělí

25. 5.

 

Š

18:00

Za + Alfonse Hudečka, manželku a zetě a duše v očistci

Úterý

26. 5.

Památka sv. Filipa Neriho, kněze

Š

15:00

pohřeb:

Jan Čecháček

Středa

27. 5.

 

Š

18:00

Za + manželku a živou rodinu

Čtvrtek

28. 5.

 

A

7:30

Za + Žofii Gavlíkovou, + manžela, + dceru, + 2 zetě a + rodiče

Pátek

29. 5.

Památka

sv. Pavla VI., papeže

Š

18:00

Za + syna Bohuslava Šlosárka, manžela, rodiče a sestru

Sobota

30. 5.

Památka sv. Zdislavy

Š

7:30

Za nemocnou osobu, + tetu a duše v očistci

Neděle

31. 5.

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

A

7:30

Za + Jana Gajdečku, + syna, + rodiče z obou stran a + příbuzné

Š

8:30

Na poděkování za 80 let života

a + manžela

Š

10:00

Na poděkování za 90 let života s prosbou o Boží požehnání do dalších let

 • UVOLNĚNÍ BOHOSLUŽEB – JE MOŽNÉ ÚČASTNIT SE BOHOSLUŽEB A FARNÍCH AKCÍ V POČTU 300 LIDÍ SE ZACHOVÁNÍM PLATNÝCH PŘEDPISŮ
 • DISPENS od účasti na nedělních bohoslužbách byl dán Mons. Františkem V. Lobkowiczem pro všechny věřící dne 13. 3. 2020 s výzvou slavit neděli v rodinném společenství a možností sledovat bohoslužby skrze sdělovací prostředky
 • Sbírka13. 160,- Kč (Šilheřovice 10. 820,- Kč a Antošovice 2. 340,- Kč) – díky za štědrost
 • Setkání rodičů dětí jdoucích k 1. sv. přijímání – úterý 26. 5. v 18 hod. v kostele, účast nutná; informace k přípravě na webových stránkách farnosti
 • Výuka náboženství – od úterý dle nového rozvrhu ve škole
 • Návštěva nemocnýchv případě nutnosti je návštěva možná po předchozí domluvě
 • Svátost smíření – je možno přistoupit v pondělí, středu a pátek od 17:00 do 17:50
 • Úmysly mše sv. na 2. pololetí r. 2020 – je možné nechat zapsat na faře nebo v sakristii
 • Postní pokladničky – prosím o přinesení do kostela či sakristie
 • Tiskoviny k odběruKatolický týdeník, Diecézní časopis OKNO a další tiskoviny je možné si vzít u mříží
 • Prosím o zapojení se do každodenní společné modlitby ve 20 hod. (Korunka k Božímu milosrdenství nebo Slavný růženec) za zastavení pandemie, za všechny nemocné a ošetřující, za ty, kdo v současné tíživé situaci rozhodují o osudech lidí, za překonání strachu, za pomoc pro všechny zasažené, za zemřelé, za odpuštění hříchů i usmíření Boha
 • Májové pobožnosti ve farnosti:
  • Šilheřovice – vždy po mši sv. – rozjímáme o životě sv. Jana Sarkandra (400 let od mučed. smrti)
  • Antošovice – ve všední dny v 18 hod., ve čtvrtek a neděli po mši sv.