Ohlášky

POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI

Den

Liturgická oslava

Místo

Čas

Úmysl

Neděle

5. 7.

SLAVNOST SV. CYRILA, MNICHA, A METODĚJE, BISKUPA

 

HLAVNÍCH PATRONŮ MORAVY

A

7:30

Za + Helenu Andrejcovou (1. výr.)

Š

8:30

Za + Emílii Vidlákovou (1. výr.)

Š

10:00

Za + Annu Ryckovou (1. výr.)

Pondělí

6. 7.

Památka sv. Marie Goretti, panny a mučednice

 

 

 

Úterý

7. 7.

 

A

18:00

Mariánské večeřadlo modlitby

Středa

8. 7.

 

Š

18:00

Na poděkování k životnímu jubileu za všechna přijatá dobrodiní a za živou rodinu

Čtvrtek

9. 7.

 

 

 

 

Pátek

10. 7.

 

Š

18:00

Za + Josefa Hrušku, rodiče, sourozence a švagrovou

Sobota

11. 7.

Svátek sv. Benedikta, opata a patrona Evropy

Š

7:30

Za duše v očistci

Neděle

12. 7.

15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

A

7:30

Za + Karla Krola, + sestru, + rodiče, + rodiče Ryplové, + syna a + snachu

Š

8:30

Za farníky

Š

10:00

Za + Stanislava Hasoně a rodiče z obou stran

  • UVOLNĚNÍ BOHOSLUŽEB – JE MOŽNÉ ÚČASTNIT SE BOHOSLUŽEB A FARNÍCH AKCÍ V POČTU 500 LIDÍ SE ZACHOVÁNÍM PLATNÝCH PŘEDPISŮ
  • DISPENS od účasti na nedělních bohoslužbách byl dán Mons. Františkem V. Lobkowiczem pro všechny věřící dne 17. 5. 2020 s výzvou slavit neděli v rodinném společenství a možností sledovat bohoslužby skrze sdělovací prostředky
  • APOŠTOLSKÝ ADMINISTRÁTOR DIECÉZE – 1. 6. jmenován Martin David, pomocný biskup ostravsko-opavský
  • Sbírka 6. 913,- Kč (Šilheřovice 4. 593,- Kč a Antošovice 2. 320,- Kč) – díky za štědrost
  • Farní kancelář během prázdnin POUZE ve středu 9:00 – 11:00
  • Prázdninové bohoslužbyNEBUDOU v pondělí v Šilheřovicích a ve čtvrtek v Antošovicích
  • Děkovný dopis ředitele Nové šance, z. s. za dar z postní pokladničky v naší farnosti:
  • Časopisy Zprávy z Medžugorje Regina – uvádějí nepravdivé a zavádějící informace o životě církve, její nauce, papeži a jeho jednání a rozhodnutích, a tím poškozují pravou víru, dobré mravy a jednotu církve biskupové ČBK tyto tiskoviny ve smyslu kán. 823 CIC odmítají a podle kán. 827 §4 CIC zakazují tyto tiskoviny vystavovat, prodávat nebo rozdávat v kostelích, kaplích a na farách ve všech diecézích na území České republiky
  • Prosím o zapojení se do každodenní společné modlitby ve 20 hod. (Korunka k Božímu milosrdenství nebo Slavný růženec) za zastavení pandemie, za všechny nemocné a ošetřující, za ty, kdo v současné tíživé situaci rozhodují o osudech lidí, za překonání strachu, za pomoc pro všechny zasažené, za zemřelé, za odpuštění hříchů i usmíření Boha