Ohlášky

POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI

 

Den

Liturgická oslava

Místo

Čas

Úmysl

Neděle

17. 10.

29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

zahájení synody v diecézi

A

7:30

Za + Ervina Krakowku a + rodiče z obou stran

Š

8:30

Za živé a + členy živého růžence (Šulová)

Š

10:00

K nedožitým 60. narozeninám

Zdenka Fulnečka

Pondělí

18. 10.

Svátek

sv. Lukáše, evangelisty

Š

18:00

Za duše v očistci

Úterý

19. 10.

 

 

 

 

Středa

20. 10.

 

Š

18:00

Za + Karla Kudělku k nedož. 80. narozeninám a živou rodinu

Čtvrtek

21. 10.

Památka

bl. Karla Rakouského

A

7:30

Za živou rodinu a nemocnou osobu

Pátek

22. 10.

Památka

sv. Jana Pavla II., papeže

Š

18:00

Za + matku

Sobota

23. 10.

Sobotní památka Panny Marie

Š

7:30

Za + rodinu Václavíkovou a Čecháčkovou

Neděle

24. 10.

30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

Den modliteb za misie

A

7:30

Za + Evalda Kubenku, + rodiče z obou stran a + příbuné

Š

8:30

Za + Jiřího Kostelníka, rodiče, bratry, Emila Chmeláře a Gertrudu Rýmerovou

Š

10:00

Za + rodiče Smolkovy a sourozence

 • Epidemiologická opatření v důsledku čínské chřipky (platná od 26. 4. 2021):
  • bohoslužby jsou slaveny při dodržení hygienických nařízení bez omezení kapacity
  • respirátory FFP2 povinné ve všech uzavřených prostorech
  • bez pozdravení pokoje při mši sv.
 • Prohlášení českých a moravských biskupů v situaci ustupující pandemie nemoci COVID-19 zde
 • DISPENS od účasti na nedělních bohoslužbách byl dán Mons. Martinem Davidem pro všechny věřící dne 9. 10. 2020 s výzvou slavit neděli v rodinném společenství a možností sledovat bohoslužby skrze sdělovací prostředky
 • Pokyny apoštolského administrátora s ohledem na vývoj situace COVID-19
 • Sbírka:
  • nedělní 5. 901,- Kč (Šilheřovice 4. 846,- Kč a Antošovice 1. 055,- Kč) - díky za vaši štědrost
  • osobní dary 13. 000,- Kč
  • dnes sbírka na potřeby farnosti; příští neděli na misie
 • Kalendáře s katolickým kalendáriem – k zakoupení u p. kostelníka; cena 70,- Kč
 • Synoda o synodalitě Církve – zahájena diecézní fáze na úrovni farností
 • Růžencový měsíc – nezapomínejme na modlitbu v rodinném společenství
 • Poděkování od rodiny Dlabajové za zaslaný dar na nástěnce a webových stránkách
 • Volné úmysly – možnost nechat zapsat na faře, v sakristii či přes e-mail
 • Novéna k bl. Richardu Henkesovi – k dispozici na stolečku
 • Rok sv. Josefa – vyhlásil papež František do 8. 12. 2021; středy budou slaveny ke cti sv. Josefa; podmínky k získání odpustků a další informace na webu
 • Modlitba růžence:
  • výzva ČBK ke společné modlitbě každý večer v 20 hod. za zastavení pandemie , za všechny nemocné a ošetřující, za ty, kdo v současné tíživé situaci rozhodují o osudech lidí, za překonání strachu, za pomoc pro všechny zasažené, za zemřelé, za odpuštění hříchů i usmíření Boha
  • pozvání k živé modlitbě z kaple biskupství - sobota, úterý a čtvrtek