Ekonomická rada

Ekonomická rada farnosti je poradní orgán faráře, jehož úkolem je pomáhat faráři v šetrné, obezřetné a prozíravé správě majetku farnosti. Předsedou ekonomické rady farnosti je farář, který má rozhodující hlas v ekonomických záležitostech a hmotnou zodpovědnost za správu farního majetku. Ostatní členové rady mají pouze poradní hlas. Svou činnost ekonomická rada farnosti vykonává v souladu s ustanoveními Kodexu kanonického práva,  Stanovami Ekonomických rad farností ostravsko-opavské diecéze a zákony a předpisy České republiky.

Členy ekonomické rady jmenuje farář z aktivních farníků, kteří se vyznačují znalostmi a schopnostmi v oboru ekonomiky, práva, daňového poradenství, správy a údržby objektů, sociální činnosti a jiných, podle potřeb vyplývajících z ekonomických aktivit farnosti, jsou bezúhonní a těší se dobrému jménu u většiny členů farní obce. Členové ekonomické rady jsou jmenováni na dobu 5 let s možností opětovných jmenování. Minimální počet členů ekonomické rady jsou 3, maximální 5.

Ekonomická rada farnosti Šilheřovice má tyto členy:

R. D. Mgr. Peter Augustín Kerak, farář - předseda

Petr Pietrowski - za Šilheřovice

Jana Matušková - za Šilheřovice 

Karel Mrázek - za Antošovice

Jaroslav Tkačík - za Šilheřovice