První sv. přijímání

TERMÍNY PŘÍPRAVY

 

Datum

Čas

Místo

Téma

10. 2. 2019

17:00

Kostel

Zahájení

17. 2. 2019

17:00

Sál obecního úřadu

Zacheus

3. 3. 2019

17:00

Sál obecního úřadu

Marnotratný syn

7. 4. 2019

17:00

Sál obecního úřadu

Hřích a odpuštění

28. 4. 2019

16:00

Kostel

SVÁTOST SMÍŘENÍ

12. 5. 2019

17:00

Sál obecního úřadu

Modlitba

1. 6. 2019

9:00

Kostel

Nácvik + zpověď

2. 6. 2019

10:00

Kostel

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ

 

 

MODLITBA ZA DĚTI, KTERÉ POPRVÉ PŘISTOUPÍ K SVATÉMU PŘIJÍMÁNÍ

   Dobrý Bože, prosím Tě za všechny děti naší farnosti, které stojí před důležitým krokem ve svém životě. Provázej je svým požehnáním na jejich cestě, ve všech nadějích a očekáváních, vždyť všechno závisí na Tvé pomoci. Chraň je od zlého a veď je po správných cestách. Zachovej je ve své lásce a ve společenství Církve.

   Žehnej jejich rodičům, aby jim v každodenním životě byli opravdovými svědky živé víry, a tak přispívali k jejímu dozrávání jako pevného a přátelského vztahu k živému Bohu.

 

Otče náš… Zdrávas Maria…