První sv. přijímání

 TERMÍNY PŘÍPRAVY

Datum

Čas

Místo

Téma

2. 5. 2021

17:00

Kostel

Zahájení

9. 5. 2021

17:00

Kostel

Zacheus

16. 5. 2021

17:00

Kostel

Marnotratný syn

23. 5. 2021

17:00

Kostel

Hřích a odpuštění

29. 5. 2021

16:00

Kostel

SVÁTOST SMÍŘENÍ

13. 5. 2021

17:00

Kostel

Modlitba

19. 6. 2021

16:00

Kostel

Nácvik + zpověď

20. 6. 2021

10:00

Kostel

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ

Foto farnost Ludgeřovice

 Otče náš… Zdrávas Maria…