Ministranti

Kluci – andílci nebo ďáblíčci – v sukních pomáhající panu faráři u oltáře. To se nejčastěji vybaví každému, když se řekne slovo ministrant.

Ministrant opravdu pomáhá knězi – latinské ministrare znamená sloužit. Jsou důležitou součástí každé mše svaté, kde specifickým způsobem reprezentují Boží lid shromážděný ke slavení bohoslužby. Při každé bohoslužbě mají své úkoly, kterými tvoří bohoslužbu slavnostnější a podobnou té, která je v nebi u Božího trůnu.

Naše farní společenství ministrantů se setkává nejen ke službě u oltáře v kostele, ale také na pravidelné ministrantské schůzky či společné duchovní, sportovní či jiné akce.

Ministrantské schůzky jsou podle domluvy. Pokud by chtěl nějaký kluk ministrovat, ať se nebojí oslovit pana faráře!

Každoročně se také účastní Diecézních ministrantských poutí a dalších akcí pořádaných v diecézi, o kterých informuje diecézní web.

Rozpis ministrantské služby:

DEN

SLUŽBA

Úterý

 Tomáš S., Adam P.

Středa

Petr S., Honza S., Ondra L.

Pátek

Adam K., Lukáš K., Jan K., Vojta K., Kryštof M.

Sobota

 

Neděle

všichni