Ministranti

Kluci – andílci nebo ďáblíčci – v sukních pomáhající panu faráři u oltáře. To se nejčastěji vybaví každému, když se řekne slovo ministrant.

Ministrant opravdu pomáhá knězi – latinské ministrare znamená sloužit. Jsou důležitou součástí každé mše svaté, kde specifickým způsobem reprezentují Boží lid shromážděný ke slavení bohoslužby. Při každé bohoslužbě mají své úkoly, kterými tvoří bohoslužbu slavnostnější a podobnou té, která je v nebi u Božího trůnu.

Naše farní společenství ministrantů se setkává nejen ke službě u oltáře v kostele, ale také na pravidelné ministrantské schůzky či společné duchovní, sportovní či jiné akce.

Ministrantské schůzky jsou každou 3. neděli v měsíci v 17 hodin.

Ministrantský florbal je každou neděli v 14 hod. ve školní tělocvičně. Naši ministranti jsou aktivními členy Ministrantské florbalové ligy v diecézi. Více na http://mfbl.aiss.cz/

Každoročně se také účastní Diecézních ministrantských poutí a dalších akcí pořádaných v diecézi, o kterých informuje diecézní web.

Rozpis ministrantské služby:

DEN

SLUŽBA

Pondělí

Michal T., Tomáš S., Petr S.

Středa

Radek T., Danek N., Vojta K.

Pátek

Adam K., Lukáš K., Jan K.

Sobota

 

Neděle

všichni