Křížová cesta

"ON TRPĚL DŘÍV NEŽ JÁ!"

   Mou nepřekonatelnou silou je, že víc než v cokoli jiného věřím, že on trpěl daleko víc, než si lze vůbec představit. To mě drží. To mě vždycky znovu postaví na nohy. To mi dodává životní sílu. Křesťan musí v utrpení a zkouškách najít důvody pro to, aby šel ještě výš, ještě dál, ještě hloub. S Kristem! Cílem křížové cesty není nic jiného než následovat Krista na jeho kalvárii a proniknout do hloubky tohoto nesnesitelného utrpení. (Guy Gilbert)

   V postní době jsme byli zváni k rozjímavé modlitbě křížové cesty. Nemožnost scházet se ke společné modlitbě nás vedlo k prohloubení osobní modlitby, ke společné modlitbě v rodině nebo modlitbě v přírodě. Pro tuto příležitost byly v naší farnosti připraveny texty k zamyšlení nad současnou situací ve světě sevřeném pandemií. Opět tyto texty předkládáme k použití při modlitbě. Kéž nás tato modlitba povzbudí v těchto chvílích temnoty podobné temnotě kalvarské cesty. 

   Rozjímavé texty týkající se pandemické situace si můžete stáhnout zde. V roce sv. Josefa byly připraveny texty se zaměřením na Ochránce Svaté Rodiny a jsou k dispozici zde.